Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner ca. 1. desember. 

Søkeberettigede er virksomheter med eget foretaksnummer i Brønnøysundregistrene. Offentlige instanser (kommuner, fylkeskommuner, statlige instanser eller sammenslutninger av slike) er ikke søknadsberettiget. 

I 2024 er denne posten i statsbudsjettet på 4,4 mill. kr. Det har vært stort søknadsvolum (30-50 mill. kr. omsøkt per år). Vi gir derfor klare signaler om hva som vil bli prioritert.

Prioriterte temaer for 2024 er:

  • Tiltak mot utenlandske treslag i form av større tiltak (minimum 0,5 mill. kr. omsøkt) som er knyttet til trua naturtyper, trua arter og nær verneområder
  • Tiltak mot havnespy (japansk sjøpung)
  • Nasjonale informasjonstiltak

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. januar 2024.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).