Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner ca 1. desember.

Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak.

Søknader om høstbare viltarter, unntatt villrein, grågås og kortnebbgås, skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket der tiltaket skal gjennomføres. Søknader om ikke haustbare viltarter samt villrein, grågås og kortnebbgås skal adresserast til Statsforvalteren i det fylket der tiltaket skal gjennomføres.  Unntatt fra dette er søknader om tilskudd til oppsyn i villreinområda. Disse skal adresserast til Miljødirektoratet.

Tiltak innenfor en enkelt kommune skal omsøkes på det kommunale viltfond i berørt kommune. Søknader fra sentralorgan i landsdekkende organisasjon, og/eller at tiltaket er av nasjonal karakter adresseres til Miljødirektoratet.

Merk at dersom en sentral organisasjon ønsker å sende regional/lokal søknad, så må det ikke hakes av for at de er en sentral organisasjon. Da havner søknaden automatisk til Miljødirektoratet.  Tilsvarende er om tiltaket hakes av for å være et nasjonalt tiltak, så går søknaden også automatisk til Miljødirektoratet.

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2024

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Statsforvalteren eller fylkeskommunen i ditt fylke. Hvem du skal kontakte framgår av regelverket til søknaden.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).