Tilskudd til utskifting av varebiler med bensin- eller dieselmotor med nullutslippsvarebiler

Miljødirektoratet betaler 13 000 kroner i tilskudd i tillegg til ordinær vrakpant på 3000 kroner ved vraking av varebil med forbrenningsmotor, såfremt det samtidig kan dokumenteres at varebilen erstattes av nullutslippsvarebil.

Søkere som kjøper flere enn 15 varebiler kan søke Enova om støtte til dette. 

Hvordan få utbetalt de 13 000 kronene?

  1. Registrer en bruker i Miljødirektoratets søknadssenter.
  2. Logg inn
  3. Åpne søknadsskjema og følg veiledningen

Du må legge ved følgende dokumentasjon:

  • Bekreftelse for kjøp eller leasing av ny nullutslippsvarebil der registreringsnummer fremgår f.eks vognkort. Det er anledning til å laste opp flere dokumenter, dersom det trengs for å oppfylle dette kravet. 
  • Vrakmeldingsskjema fra biloppsamler.

Før innsending vil du bli bedt om å logge inn med ID-porten (samme som for Altinn og skattemelding). Dette gjør vi for å verifisere at du er den du er på en sikker og trygg måte.

Dersom du har vraket og kjøpt flere varebiler, må du likevel søke en gang pr. bil som er kjøpt.

Når får jeg pengene

Vi betaler ut ca. en gang i måneden, så det kan ta inntil 30 dager før pengene betales ut.

Bestemmelser for ordningen

Både privatpersoner og bedrifter kan søke om tilskuddet.

Søkere kan ikke søke om tilskudd til anskaffelsen hos både Enova og Miljødirektoratet.

Med nullutslippsvarebil menes el-varebil eller hydrogenvarebil. Hybriddrift er ikke omfattet av ordningen. 

Tilskudd kan kun utbetales på bakgrunn av dokumentert kjøp eller leasing av en nullutslippsvarebil og vraking av en varebil med bensin eller dieselmotor.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Det kan søkes i perioden 1. januar til 1. desember hvert år. 

Trenger du hjelp?

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Logg inn