Tilskudd til kommuner med ulverevir

Etablering av ulverevir kan medføre behov for økt informasjon og veiledning til innbyggere i kommuner som berøres. Det kan også oppstå ulike konflikter knyttet til etableringen, slik som eksempelvis skade på husdyr og annen påvirkning av næringsliv, herunder jakt og jaktutleie. Klima- og miljødepartementet har derfor etablert en egen tilskuddsordning som skal bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Ordningen omfatter kommuner i fylkene Hedmark, Akershus og Østfold.

Kommuner som mottar tilskudd står fritt til å disponere tilskuddet og velge tiltak, herunder å tilgodese berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner. Bruken av tilskuddet skal være relatert til konsekvensen av at kommunens areal helt eller delvis omfattes av ulverevir.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 1. oktober 2017. Tilskudd fordeles likt mellom kommuner som har søkt innen fristen.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Logg inn

 

Nyttige lenker