CITES – Eiersertifikat for utvalgte truede levende arter eller deres produkter

Om norsk Cites-eiersertifikat:

  • Gjelder virveldyr/vertebrater av eksemplarer av liste A-arter
  • Gjelder eksemplarer av utvalgte liste B-arter i forskriftens vedlegg 3 (ulv, kattedyr, bjørner, aper, elefant, dagrovfugler, brokadehane, ugler, landskilpadder og havskilpadder)
  • Eksemplarer som tilhører offentlige samlinger behøver ikke eiersertifikat
  • Eiersertifikat krever at eksemplaret merkes i samsvar med retningslinjer i forskiftens vedlegg 3. Utstoppede eksemplarer, skinn og skaller og andre eksemplarer som kan merkes med plombe/microchip vil få utdelt disse, sammen med eiersertifikatet, av direktoratet. Levende dyr skal merkes hos veterinær
  • Det kreves ikke merking dersom eksemplaret allerede er merket etter fallviltforskriften
   

Cites-forskriften med vedlegg.

Du finner også mer informasjon på Miljødirektoratets nettsider om Cites.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Behandlingstid for søknader om eiersertifikat avhenger av at mottatt informasjon er tilstrekkelig.

For levende liste A-eksemplarers avkom må søknad om eiersertifikat sendes innen fire uker etter nedkomst, og søknaden skal da følges av dokumentasjon om avl.

Trenger du hjelp?

For faglig hjelp eller hjelp til utfylling av søknad: cites@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn