CITES – Eiersertifikat for utvalgte truede levende arter eller deres produkter

Dette er viktig å vite om norsk Cites-eiersertifikat:

  • Gjelder virveldyr/vertebrater av alle liste A-arter
  • Gjelder utvalgte liste B-arter i forskriftens vedlegg 3 (ulv, kattedyr, bjørner, aper, elefant, dagrovfugler, brokadehane, ugler, landskilpadder og havskilpadder)
  • Eksemplarer som tilhører offentlige samlinger behøver normalt ikke eiersertifikat
  • Eiersertifikat krever at eksemplaret, hvis påkrevd, merkes i samsvar med retningslinjer i forskiftens vedlegg 3. Søknader for umerkede skinn og skaller kan legges inn i søknadssenteret nå, og vi vil behandle disse når vi har system for merking av slike eksemplarer klargjort - dette kan ta noe tid. For utstoppede preparater og andre eksemplarer som kan merkes med microchip, ber direktoratet om at disse blir merket før søknad sendes inn.
  • Det kreves ikke merking dersom eksemplaret allerede er merket etter fallviltforskriften
   

Cites-forskriften med vedlegg.

Du finner også mer informasjon på Miljødirektoratets nettsider om Cites.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Behandlingstid for søknader om eiersertifikat avhenger av at mottatt informasjon er tilstrekkelig.

For liste A-eksemplarers avkom må søknad om eiersertifikat sendes innen fire uker etter nedkomst, og søknaden skal da følges av dokumentasjon om avl.

Trenger du hjelp?

For teknisk hjelp til søknadssenteret: esshjelp@miljodir.no
For faglig hjelp eller hjelp til utfylling av søknad: cites@miljodir.no eller telefon 73 58 05 00.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Logg inn

Du må være innlogget for å gå til søknaden.