Turskiltprosjektet

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter.

Hvem kan søke prosjektmidler

 • Frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret.
 • Interkommunale friluftsråd
 • Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interesserte kan søke sammen med en frivillig organisasjon eller et interkommunalt friluftsråd

Hva kan støttes

Prosjektmidlene skal gå til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter. Manual for Turskiltprosjektet viser konkret hvilke tiltak som kan motta støtte, og dette er hovedtrekkene:

 • Turskilt (produksjon og festemateriell)
 • Turinformasjonstavler (produksjon og festemateriell)
 • Turkort - små "flyere" (produksjon og trykking)
 • Utstyr til merking

Manual for Turskiltprosjektet bygger på Merkehåndboka sine anbefalinger.

Prioriterte prosjekter

 • Turruter nær der folk bor og oppholder seg
 • Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt)
 • Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi
 • Turruter med plan for aktivitetstiltak / synliggjøringstiltak
 • Turruter med forventet stor bruk
 • Turruter tilknyttet holdeplass / knutepunkt for kollektiv transport
 • Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar
 • Prosjekter som legger opp til dokumetasjon av bruken (elektronisk, turpostkasser eller lignende)

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

For prosjekter i Nord-Trøndelag og Hordaland fylke: 15. september 2017

Landet for øvrig: 15.februar

Trenger du hjelp?

Fylkeskommunene er fylkesvise prosjekteiere og kan svare på spørsmål som gjelder tiltak i deres fylke.

Finn din fylkeskommune her.

Før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet kan følgende være lurt å ha klart:

 • Søkers navn, adresse, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Søkers organisasjons- og kontonummer
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Budsjett og finansieringsplan for tiltaket

Logg inn