Tilskudd til vilttiltak

Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak.

Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter sendes Miljødirektoratet. Søknader på regionalt nivå som gjelder jaktbare arter sendes fylkeskommunen og for ikke-jaktbare arter sendes de til Fylkesmannen. Tiltak innenfor en enkelt kommune skal omsøkes på det kommunale viltfond i berørt kommune.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2019

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen eller fylkeskommunen i ditt fylke. Hvem du skal kontakte framgår av regelverket til søknaden.

Logg inn