Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

Søknad om tiltak som forventes å ha direkte tapsreduserende effekt, f. eks. tidlig nedsanking, rovdyravvisende gjerder, hjemmebeite, og forskningstiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget, driftsomstilling m. fl.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2019. Enkelte fylker har en utvidet søknadsfrist. Ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke for opplysninger om dette.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.