Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

Søknad om tiltak som forventes å ha direkte tapsreduserende effekt, f. eks. tidlig nedsanking, rovdyravvisende gjerder, hjemmebeite, og forskningstiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget, driftsomstilling m. fl.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2019. Enkelte fylker har en utvidet søknadsfrist. Ta kontakt med Fylkesmannen i ditt fylke for opplysninger om dette.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Logg inn

Du må være innlogget for å gå til søknaden.