Om ordningen

Ved akutte tapssituasjoner i beitesesongen, ta umiddelbar kontakt med Stasforvalteren i ditt fylke. Midler til akutte tiltak kan bare tildeles etter avtale med Statsforvalteren på forhånd.

Følgende kriterier bør være tilstede for at søknad om akutte midler skal innvilges:
  • Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
  • Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
  • Skadesituasjonen må være akutt og pågående

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål om midler til akutte tiltak i beitesesongen ta kontakt med Statsforvalterenn i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).