Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE266 5202022Innvilget som omsøkt
Rydding og kartlegging av plast i vassdrag i MORSAMOSS KOMMUNE2022Avslått
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE2022Avslått
Opptak av trådformede alger i Viksfjord, LarvikLARVIK KOMMUNE2022Avslått
Miljøforbedrende restaureringstiltak i VågelvaUNIVERSITETET I BERGEN2022Avslått
Restaurering av bekker som fører inn i VassjøLUNNER KOMMUNE93 0002022Innvilget som omsøkt
GilsåaMERÅKER KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
RESTAURERINGSTILTAK FOR JERNELVA ID 208-54-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING98 0002022Innvilget som omsøkt
Treplanting langs jordbruksvassdragTØNSBERG KOMMUNE75 0002022Innvilget som omsøkt
RESTAURERINGSTILTAK FOR ELSNESELVA ID 204-23-RSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN2022Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR KITDALSELVA ID 204-18-RSTORFJORD KOMMUNE DRIFTSETATEN200 0002022Innvilget som omsøkt
RESTAURERINGSTILTAK FOR KILDALSELVA 208-139-RNORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2022Avslått
Restaureringstiltak i vann Frøya kommuneFRØYA KOMMUNE2022Avslått
Nye gyte- og oppvekststeder for laks og yngelNORDDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Vurdering av fysiske tiltak i TverrånaHÅ KOMMUNE200 0002022Delvis innvilget
Utbedring av oppgangshinder KaldvellaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG57 8802022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Vassdragsanlegg i Måsøy KommuneMÅSØY KOMMUNE2022Avslått
Bekkeåpning på kommunal eiendom i boligfeltSTJØRDAL KOMMUNE2022Avslått
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE2022Avslått
Utfordringer langs 24-115-R Slungardbekken.STJØRDAL KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG206 6152022Innvilget som omsøkt
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2022Avslått
Restaurere ØytjernsmyraDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Restaurering meandrerende elveparti SlindelvaSTATSFORVALTEREN I TRØNDELAG1 000 0002022Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Unnebergbekken MARKER KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Norges første fangdamMARKER KOMMUNE100 0002022Delvis innvilget
Ekspropriasjon av myrområder for restaureringMARKER KOMMUNE2022Avslått
Iddefjordkonferansen MARKER KOMMUNE50 0002022Delvis innvilget
SjøskogOSEK AS2022Avslått
Status/tiltak elvemusling i LjøravassdragetKjell Sandaas2022Avslått
Poster per side511 - 540 of 1548 items