Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
DNA-prøver i småbekkene i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Videreføring tiltak avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Strynevassdraget 2018INAQ AS2018Avslått
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag2018Avslått
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Aktuealisering og videreføring av tiltakshåndbokUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Kartlegging av ureining av plast i vassdrag Voss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Skuleprosjekt med vassmiljøVoss- Osterfjorden vassområde2018Avslått
Registrering av påverknad frå avløpFylkesmannen i Sogn og Fjordane500 0002018Innvilget som omsøkt
Helhetlig plan for miljøtiltak i FiggjovassdragetJæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002018Delvis innvilget
Økosystemrestaurering av Skogsfjorden - Fase 2Naturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder600 0002018Delvis innvilget
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Avrenning av næringsstoff frå veksthus:KartleggingRogaland landbruksselskap150 0002018Delvis innvilget
Redusert landbruksureining på Vestlandet Sogn og Fjordane fylkeskommune600 0002018Innvilget som omsøkt
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
Oppfølgingsplan for ErtevannetVannområde Glomma Sør100 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak for størretstammen i DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest500 0002018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av utslipp fra kunstgressbaner Vannområde Orkla310 0002018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til driftVannområde Øyeren - co: Nes kommune400 0002018Delvis innvilget
tiltak for å forbedre saksbehandling innen spredt Ørland kommune300 0002018Delvis innvilget
Problemkartlegging i Værnesos-vassdraget Vannområde Ranfjorden75 0002018Delvis innvilget
Restaureringstiltak i forbindelse med gamle dammerNINA460 0002018Innvilget som omsøkt
Utfisking av karpe i Heivannet, Siljan-Farris VOSiljan kommune50 0002018Innvilget som omsøkt
Restaureringsplan for ørret i HoenselvaØvre Eiker kommune99 0002018Innvilget som omsøkt
Hydra - miljø- og forskningsstasjonAkerselva Trebåtforening2018Avslått
Mikroplast i ferskvann Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Jordmor bekkenLyngdal kommune2018Avslått
Kartlegge habitat for anadrom fisk i GusdalselvaMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Fisketeller i Vassbakkelva, Volda kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Poster per side421 - 450 of 985 items