Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Forprosjekt vandringshinder HølenvassdragetVannområdeutvalget Morsa26 8002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Forprosjekt: bedre vannmiljø i og rundt HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, EkkerbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
Forstudie - Vasskvalitet VatsfjordenÅl kommune2015Avslått
Forstår restaureringstiltak i BognelvaNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2021Avslått
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forurensing fra bildekk til laksevassdragVETERINÆRINSTITUTTET375 0002021Innvilget som omsøkt
Forurensningsregnskap for KristiansandsfjordenNIVA470 0002017Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for kreps i VrangselvaVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune30 0002018Delvis innvilget
Forvaltningsplan for Leirkup i BørsesjøvassdragetPorsgrunn Kommune2020Avslått
Forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområBodø kommune320 0002016Innvilget som omsøkt
FoU aktivitet - desentrale avløpsløsningerVannområdeutvalget Morsa600 0002018Delvis innvilget
Fra plan til handling i vannområde Mjøsa Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver200 0002015Innvilget som omsøkt
FRESHWATER FUNCTION AS A RESPONSE TO ACIDIFICATIONUni Research Miljø2016Avslått
Funndatabase for ferskvannsarter til ArtskartBIOLOG J.B. JORDAL AS2022Avslått
Fysiske tiltak i Dalabekken, nedre delHÅ KOMMUNE500 0002021Innvilget som omsøkt
Følgeforskning treplanting Våler/MorsaNIBIO175 0002017Innvilget som omsøkt
Gassovermetning – konsekvenser for laks og bunndyrUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Gassovermetning i norske vassdrag UNI Research Miljø LFI995 0002017Innvilget som omsøkt
Generell drift av vannområde Glomma og Grensev. Vannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune2016Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i Pasvikvassdraget.Sør-Varanger kommune465 0002017Delvis innvilget
Genetiske metoder for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Genetiske metoder for overvåking av småkrepsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0002022Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 1192 items