Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Forbedre vandring for sjøaure i kulvert FJALER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forbedring av vannkvalitet i Kalvgardsbekken. VEFSN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forbedring av vannkvalitet i KvislaLindesnes Kommune2020Avslått
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Forbedring av vannmiljø FallselvaSøndre Land kommune, teknisk drift2018Avslått
Forbedring gyteforholdINNFJORDEN ELVEEIERLAG SA 2022Ikke behandlet
Fordrøyningsdammer ved jordbruksarealerVannområdeutvalget Morsa260 0002018Innvilget som omsøkt
Forebyggende miljøtiltakGrøtfjord bygdelag2016Avslått
Forebyggende tiltak mot landbrukspåvirkningNamsos Kommune2020Avslått
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Formidling vannmiljørestaurering Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Formidlingsstrategi og infotiltak i jordbruketTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt - Tiltaksplan HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forprosjekt Biotopbedrende tiltak, GullsteinbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt Biotopforbedrende tiltak, GjerdebekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt- etablering av nytt vannregime, IsesjøSarpsborg kommune300 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- fiskepassasje SkiensvassdragetPorsgrunn kommune179 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt flaum og miljøtiltak StryneelvaSTRYN ELVEEIGARLAG350 0002021Innvilget som omsøkt
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak i VellingbekLier Kommune2020Avslått
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak VaråaNES KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forprosjekt opprydding SæbøtjørnaVESTLAND FYLKESKOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Forprosjekt- tiltak i Lundebyvannet, Eidsberg Vannområde Glomma Sør200 0002016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt vandringshinder HølenvassdragetVannområdeutvalget Morsa26 8002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 1185 items