Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøerHøgskolen i Hedmark33 2702017Innvilget som omsøkt
Ekkoloddregistreringer av fisk i HaldensvassdragetHøgskolen i Innlandet2018Avslått
Ekspropriasjon av myrområder for restaureringMARKER KOMMUNE2022Avslått
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Elfiske som metode - nasjonalt arbeidsmøteNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
ElfiskeapparatOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
El-fiskeapperatElvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Elvemusling - overvannstiltak Bergen travparkBERGEN KOMMUNE2022Avlyst
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Erfaringer- hygieniseringstrinn i minirenseanleggVannområde Glomma Sør200 0002017Delvis innvilget
Erosjonsdemping og biotopforbedringGJEMLESTAD-JERDAL ELVEEIERLAG2022Avslått
Erosjonsikring for å betre gyteforholdGloppen Elveigarlag Sa2020Avslått
Erosjonssikring i elvemuslingvassdrag - ÅrvikelvaTYSVÆR KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Erosjonstiltak rundt innløpskummer i jordbruketNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2022Avslått
Estimering av tapt produksjonsarealBÆRUM KOMMUNE PLAN MILJØ OG KULTUR200 0002021Innvilget som omsøkt
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Et giftfritt båthold - Alternative løsningerVel Blåst 2017Avslått
Etablere fiskeomløp til HonsjøenBJERKE ALMENNING185 4002021Innvilget som omsøkt
Etablere fiskeomløp til LysjøenSTANGE ALMENNING315 2002021Innvilget som omsøkt
Etablere fiskeomløp til LysjøenStange Almenning2020Avslått
Etablere service på mini RA uavhengig av leverandøHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Etablering av fangdam, KisabekkenEidskog kommune2018Avslått
Etablering av fiskepassasje for storørret forbi daGUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING1 276 4442022Innvilget som omsøkt
Etablering av fiskepassasje til Store VikkaBJERKE ALMENNING295 4002021Innvilget som omsøkt
Etablering av nasjonalt fond for tiltakSINTEF Energi AS2017Avslått
Etablering av sedimentfelle i SkårvollbekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Evaluering av Måsabekken renseparkUllensaker kommune2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Poster per side121 - 150 of 1192 items