Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Vurdering av vannkvalitet i isdammerVannområde Indre Oslofjord Vest2016Avslått
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Våtmarksrestaur. i Storøykilen NR - tilbakeføringNORSK ORNITOLOGISK FORENING, ASKER OG BÆRUM LOKALLAG2022Avslått
Våtmarksrestaurering i Storøykilen NR i BærumNorsk Ornitologisk Forening, Asker Og Bærum Lokallag584 8422020Delvis innvilget
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002015Innvilget som omsøkt
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002014Delvis innvilget
Yngelspredning blåskjell/oskjell/haneskjellLysefjorden skjell og kråkeboller AS2022Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Økosystembasert vurdering av elver etter rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Økosystemrestaurering av Skogsfjorden - Fase 2Naturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder600 0002018Delvis innvilget
Økt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Ørekytsperre i Grøtemselva - utfiskingMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
Åpning av AråsbekkenFÆRDER KOMMUNE2022Avslått
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Åpning bekkeløp i RoslandsånåTIME KOMMUNE2022Avslått
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Poster per side1171 - 1191 of 1191 items