Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Videre kartlegging av ørretvassdrag i FlekkefjordFlekkefjord Kommune2020Avslått
Videreføring tiltak avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Vurdering av drivtelling som midtveisevalueringTanavassdragets Fiskeforvaltning2016Avslått
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Vurdering av kantvegetasjonens breddeTØNSBERG KOMMUNE172 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av sidebekker til Lysakerelva Vannområde Indre Oslofjord Vest200 0002018Innvilget som omsøkt
Vurdering av tiltak - PollenGRETE MARIE TRÆDAL120 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av vannkvalitet i isdammerVannområde Indre Oslofjord Vest2016Avslått
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Våtmarksrestaurering i Storøykilen NR i BærumNorsk Ornitologisk Forening, Asker Og Bærum Lokallag584 8422020Delvis innvilget
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002015Innvilget som omsøkt
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002014Delvis innvilget
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget i definerte vannforekomsteVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Øke vannutskiftning i Gaustadvågen/SandblåstvågenRomsdal vassområde800 0002017Innvilget som omsøkt
Økologiske undersøkelser i NøklevannBymiljøetaten2016Avslått
Økosystembasert vurdering av elver etter rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Økosystemrestaurering av Skogsfjorden - Fase 2Naturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder600 0002018Delvis innvilget
Økt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Poster per side961 - 986 of 986 items