Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Biologisk mangfold i dammer i SpybebergNINA2018Avslått
Biotop forbedrende tiltak ved gytebekker i GausaGudbrandsdal Sportsfiskeforening243 2502017Innvilget som omsøkt
Biotopfobedrende tiltak i DirdalselvaDIRDALSELVAS FELLESFORVALTNING SA246 8732021Innvilget som omsøkt
Biotopforbedrende tiltak DirdalselvaDirdalselvas Fellesforvaltning Sa135 0002020Innvilget som omsøkt
Biotopforbedring for storørret i TyrifjordenVikersund Fiske90 0002018Innvilget som omsøkt
Biotopforbedringsplan for Akerselvas midtre delBymiljøetaten35 0002015Innvilget som omsøkt
Biotopjusteringsplan/tiltakSylte- og Moavassdraget forvaltningslag SA70 5002018Innvilget som omsøkt
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Biotoptilltak i TrolldalsbekkenMoss Kommune2020Avslått
Biotoptiltak i gyteelver - kartlegging/gj.føringGRAN KOMMUNE2021Avslått
Biotoptiltak i gyteelver for storørretGRAN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Biotoptiltak i nedre deler av FlagstadelvaVASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER100 0002021Innvilget som omsøkt
Biotoptiltak i NeselviNord-aurdal Kommune2020Avslått
Biotoptiltak i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa76 0002020Innvilget som omsøkt
BlomvågSOTRA SPORTSFISKERE 2022Ikke behandlet
Brosjyre "Sjøørretens behov"Elvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Bruk av miljø-dna til å påvise rødgjellet solabborBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur250 0002020Innvilget som omsøkt
Bruk av satellittdata innen miljøovervåkning.OCEANOBS AS 2022Ikke behandlet
Bruk av sensorer til problemkartleggingBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Bunndyr i Skibotnelva og SignaldalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU150 3602021Innvilget som omsøkt
Bunndyr og regulering- en oversikt over påvirkningNorce Norwegian Research Centre As330 0002020Innvilget som omsøkt
Bunndyrmetodikk og tilstandsklassifiseringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina199 0002020Innvilget som omsøkt
Bygging av fangdammerSMØLA KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Bygging av fisketrapp for sjøørett i Lynga.SAMEIET GAULA ELVEIERLAG160 4202021Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp HansbakkbekkenSameiet Gaula Elveierlag224 0002020Innvilget som omsøkt
Bygging av fisketrapp i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG 2022Ikke behandlet
Dalbekken (139-18-R)Namsos Kommune15 0002020Innvilget som omsøkt
De små bekkerNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND 2022Ikke behandlet
Demning på Huul GårdJens Lippestad2020Avslått
Poster per side61 - 90 of 1188 items