Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy Kommune280 0002020Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy kommune, teknisk etat210 0002018Delvis innvilget
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og Meløy Rødøy kommune, teknisk etat310 0002017Delvis innvilget
Rehabilitering av gytebekkerEikern Fiskevernforening50 0002017Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av råvanninntak og damanlegg Storfjord Kommune2020Avslått
Rehabilitering av SkallumdammenSkallumdammens Venner2020Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2017Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2016Avslått
Renseparker på Jæren NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI578 0002021Innvilget som omsøkt
Rensing av FrognerdammeneFROGNERPARKENS VENNER2022Avslått
Renske kanal ved Orre i Klepp kommuneJæren Friluftsråd2016Avslått
Reparere gyteområde for laks i FiskfjordelvaJohn-Eldar Pedersen2022Avslått
Resipientundersøking av Ølsfjordenvindafjord kommune2015Avslått
Restaurer sideløpet i RandsaelvaRINGERIKES SPORTSFISKERE2022Avslått
Restaurere ØytjernsmyraDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Restaurering av bekker som fører inn i VassjøLUNNER KOMMUNE93 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av bekker som fører inn i Vassjø.VASSJØ FISKEFORENING2021Avslått
Restaurering av Blokkenvassdraget Trinn 2BLOKKEN GRUNNEIERLAG SA1 500 0002022Delvis innvilget
Restaurering av Brandstorpbekken/StordiketSarpsborg Kommune200 0002020Delvis innvilget
Restaurering av Bø- og Dalabekken i Hå kommuneHå Kommune120 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av elver i Kinn kommuneKINN KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av fangdamSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk14 0002017Delvis innvilget
Restaurering av fisketrappene i BeiarelvaBEIARELVA SA2022Avslått
Restaurering av flomsletteSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA125 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av gammelt elveløpPER-JONAS BAKKE2021Avslått
Restaurering av Gjesdalbekken del 2GJESDAL KOMMUNE191 5002022Delvis innvilget
Restaurering av Gjesdalbekken, FiggjovassdragetGJESDAL KOMMUNE131 6822021Innvilget som omsøkt
Restaurering av grøftede myrer, kartlegging, mm.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka220 0002016Delvis innvilget
Restaurering av gytegrunner for røye i SølensjøenSølensjøen Lotteierlag Sa100 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytehabitat ved bruk av spyling avVeterinærinstituttet182 9002018Innvilget som omsøkt
Poster per side721 - 750 of 1191 items