Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Merkeprosjekt SjøørretSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk2017Avslått
Metodikk og målstyringNorske Lakseelver700 0002017Delvis innvilget
Midler til elfiskeapparatOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Mikroplast i ferskvann Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiotaDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Miljødesign i regulerte innsjøer – gytehabitat hosStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
MiljøDNA for artsforekomst og -abundans av fisk i NINA234 6002017Innvilget som omsøkt
Miljø-DNA for å påvise elvemuslingNINA2018Avslått
Miljø-DNA til overvåking av invertebraterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina372 0002020Innvilget som omsøkt
Miljøfaglig nettverk og avløpsutslippLenvik kommune104 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende restaureringstiltak i VågelvaUNIVERSITETET I BERGEN2022Avslått
Miljøforbedrende tiltak i julelvvassdragetTana kommune565 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende tiltak i Rossfjordvassdraget 2020Naturtjenester I Nord As2020Avslått
Miljøforbedrende tiltak i sentrale tjernÅmot kommune2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak i SkogsfjordenNaturvernforbundet I Mandal2020Avslått
Miljøforbedrende tiltak i Skogsfjorden, MandalNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2021Avslått
Miljøforbedrende tiltak i urban vassdragMaria Olga Tomprou2020Avslått
Miljøforbedrende tiltak i Vågelva, MildeUniversitetet I Bergen57 0002020Delvis innvilget
Miljøforbedrende tiltak og elverestaurering NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS150 0002023Delvis innvilget
Miljøforbedrende tiltak SvullryatjernetGrue kommune2018Avslått
Miljøgifter i fisk i OslovassdragBymiljøetaten150 0002015Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i fisk, Ljanselva og AlnaBymiljøetaten200 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i lake fra MjøsaNMBU-Veterinærhøgskolen395 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøgiftsundersøkelser i fiskBymiljøetaten250 0002016Delvis innvilget
Miljøgiftundersøkelser av fisk i to OsloelverBymiljøetaten300 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Miljøråd i landbruket 2018Vannområde Glomma Sør2018Avslått
Miljørådgiving til LandbruketHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Poster per side601 - 630 of 1375 items