Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Laksetrapp i LyngstadelvaHUSTADVIKA KOMMUNE2022Avslått
Landbruket og vannforskriftenNorsk Landbruksrådgivning Nord Norge2020Avslått
Langbekken - fjerne vandringshinderMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Lekneselva (143-86-R)Namsos Kommune2020Avslått
Leknessjøen (0343000030-4-C)Namsos Kommune2020Avslått
Levangerelva - Gytegroptelling 2018Levangerelva Grunneierlag2018Avslått
Levangerelva: Plastring, skulforbedring, gytegrusLevangerelva Grunneierlag185 0002018Innvilget som omsøkt
Leve og oppvekstområde for ørret i VeggliRollag kommune200 0002018Delvis innvilget
Litlåa (139-165-R)Namsos Kommune2020Avslått
Livet i elva; Vågelva i Botanisk hageArboretet og de Botaniske hager, Universitetet i Bergen2018Avslått
logging av grunndata miljø KalandsvannetKalandsvannets grunneierlag sa2018Avslått
Lokal Adaptiv SamforvaltningSTIFTELSEN TA GREP2022Avslått
Lokal Overvannshåndtering ved Ås StadionÅS KOMMUNE2023Avslått
Lokal tiltaksplan for RakkestadelvaVannområde Glomma Sør150 0002018Innvilget som omsøkt
Lokalisering av vandrings og gytehinder i MålselvaMålselv kommune100 0002017Delvis innvilget
Lundeåne - Utlegging av gytegrusEigersund Kommune2020Avslått
Marin kartlegging; delprosjekt kjemisk statusOfoten regionråd200 0002016Delvis innvilget
Marine restaureringstiltak- Ytre OslofjordRAKKESTAD KOMMUNE2022Avslått
Marint habitattiltak - Opprydding av marint avfallOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Medvirkning i gjennomføringen av vanndirektivetSABIMA1 000 0002023Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima888 2342014Innvilget som omsøkt
Medvirkning og mobiliseringSABIMA450 0002021Delvis innvilget
Medvirkning og mobiliseringSabima500 0002020Delvis innvilget
Meldal kommune, Vannområde OrklaVannområde Orkla17 0002018Innvilget som omsøkt
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø M&RANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø NordANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TromsANADROM2022Avslått
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TrøndANADROM2022Avslått
Poster per side571 - 600 of 1375 items