Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Kortfilm om eutrofe innsjøerSTAVANGER KOMMUNE100 0002023Innvilget som omsøkt
Kraftregulerte vassdrag i Nordre Fosen vannområde Trøndelag fylkeskommune2018Avslått
Kroksjøer og flomdammer ved StjørdalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2023Avslått
Kuinnskapsstatus fisk/elvemusling OppdølvassdraKjell Sandaas2022Avslått
Kultiveringstiltak Fuglevågsvassdraget SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget200 0002017Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak i Ellenelva i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune220 0002018Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING197 0002021Innvilget som omsøkt
Kulverter som vandringshinder - DNAanalyseUniversitetet i Agder2018Avslått
Kunnskap om referanse-/naturtilstanden etter NiNNorsk institutt for vannforskning (NIVA)300 0002017Innvilget som omsøkt
Kunnskapsbasert forvaltning av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kunnskapsinnhenting om forurensede sedimenter Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget150 0002016Innvilget som omsøkt
Kunnskapssammenstilling og tiltaksvurderinger av nVannområde Orkla50 0002018Innvilget som omsøkt
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Kunnskapsstatus fisk/elvemusling OppdølvassdragetKjell Sandaas117 0002023Innvilget som omsøkt
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Kurs for gårdbrukere i RMP og SMIL tiltak. STJØRDAL KOMMUNE2023Avslått
Kurs gjenutsettingElvene Rundt Trondheimsfjorden40 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs i kultivering av innsjøerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Kurs- kommunale saksbehandlere- små avløpsanleggVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Kursgrunnlag for PRO og UTF mindre avløpsanleggNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi200 0002018Delvis innvilget
Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i NorgeUni Research Miljø400 9902017Innvilget som omsøkt
Kvantifisering av forurensnings bidrag fra to nedlØkonomi og utviklingsenheten2015Avslått
Kvar brei skal vegetasjonsbeltet vera?Tønsberg Kommune2020Avslått
Kverneviksbekken - tiltaksplan anadrom bekkSTAVANGER KOMMUNE120 2002023Innvilget som omsøkt
Lage dam for amfibier i kulturlandskapVidar Voie2016Avslått
Poster per side541 - 570 of 1375 items