Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Miljøråd i landbruket 2018Vannområde Glomma Sør2018Avslått
Miljørådgiving til LandbruketHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Miljøstatus i rennende vann - nye klassegrenserNNI Resources AS2015Avslått
Miljøtilstand i anadrome bekker i Heim og SurnadalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Miljøtilstanden i SognefjordenSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)2017Avslått
Miljøtiltak i kroksjø i SurnaRomsdal vassområde500 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak i KvalvikelvaLyngen kommune61 5002017Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak og genetikk salamander Høgskolen i Sørøst Norge2018Avslått
Miljøundersøkelse MøllebekkenAlta kommune55 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøundersøking av Litlandsvatnet og gruveområde Osterøy Kommune2020Avslått
Mudring (fjerning av masser) i HolmendammenHoffselvens venner2018Avslått
Mulighetsstudier for HurdalselvaNannestad Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
MusbekkenTilde Fagerstrand Heia2020Avslått
Musbekken (139-163-R)Namsos Kommune2020Avslått
Møllendal elveparkBERGEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Måling av elvegradient for bedre hydromorfologisk SINTEF Energi AS2018Avslått
Nasjonal kartlegging av effektkjøringSINTEF Energi AS2018Avslått
Naturtyper i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune2020Avslått
Neta og Nordre Bjørå, Stor-Elvdal kommuneHØGSKOLEN I INNLANDET76 4002021Innvilget som omsøkt
Neta og Nordre Bjøråa, Stor-Elvdal kommuneGLOMMA FISKEFORENING STOR-ELVDAL 2022Ikke behandlet
Nikkelrensing prosjekt TITANIA AS2021Avslått
Nordre Fosen vannområdeRissa kommune2016Avslått
Norsk Elveforum - NorElvBærum Elveforum, org. nr. 916 390 04150 0002017Delvis innvilget
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)Norsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2021NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)176 1002021Innvilget som omsøkt
Ny giv for Verdalsbekkene 2020-2021Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)100 0002020Innvilget som omsøkt
Ny kartlegging av spredte avløp Åsnes kommuneÅsnes kommune100 0002018Delvis innvilget
Poster per side541 - 570 of 1188 items