Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kultiveringstiltak i Ellenelva i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune220 0002018Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak Rollneselva RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING197 0002021Innvilget som omsøkt
Kulverter som vandringshinder - DNAanalyseUniversitetet i Agder2018Avslått
Kunnskap om referanse-/naturtilstanden etter NiNNorsk institutt for vannforskning (NIVA)300 0002017Innvilget som omsøkt
Kunnskapsbasert forvaltning av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kunnskapsinnhenting om forurensede sedimenter Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget150 0002016Innvilget som omsøkt
Kunnskapssammenstilling og tiltaksvurderinger av nVannområde Orkla50 0002018Innvilget som omsøkt
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Kurs gjenutsettingElvene Rundt Trondheimsfjorden40 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs i kultivering av innsjøerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Kurs i restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden130 0002014Innvilget som omsøkt
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Kurs- kommunale saksbehandlere- små avløpsanleggVannområde Glomma Sør100 0002017Innvilget som omsøkt
Kursgrunnlag for PRO og UTF mindre avløpsanleggNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi200 0002018Delvis innvilget
Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i NorgeUni Research Miljø400 9902017Innvilget som omsøkt
Kvantifisering av forurensnings bidrag fra to nedlØkonomi og utviklingsenheten2015Avslått
Kvar brei skal vegetasjonsbeltet vera?Tønsberg Kommune2020Avslått
Lage dam for amfibier i kulturlandskapVidar Voie2016Avslått
Landbruket og vannforskriftenNorsk Landbruksrådgivning Nord Norge2020Avslått
Langbekken - fjerne vandringshinderMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Lekneselva (143-86-R)Namsos Kommune2020Avslått
Leknessjøen (0343000030-4-C)Namsos Kommune2020Avslått
Levangerelva - Gytegroptelling 2018Levangerelva Grunneierlag2018Avslått
Levangerelva: Plastring, skulforbedring, gytegrusLevangerelva Grunneierlag185 0002018Innvilget som omsøkt
Leve og oppvekstområde for ørret i VeggliRollag kommune200 0002018Delvis innvilget
Litlåa (139-165-R)Namsos Kommune2020Avslått
Livet i elva; Vågelva i Botanisk hageArboretet og de Botaniske hager, Universitetet i Bergen2018Avslått
logging av grunndata miljø KalandsvannetKalandsvannets grunneierlag sa2018Avslått
Poster per side391 - 420 of 986 items