Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kjelle LandbruksforskningMarker Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Kjelle landbruksforskning MARKER KOMMUNE100 0002021Innvilget som omsøkt
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLILLESTRØM KOMMUNE2021Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kjørbekken- fra rør til landskapSkien kommune500 0002016Innvilget som omsøkt
Klassisk furunkulose i Namdalsregionen-eDNAVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Klimaets betydning for bestandsvariasjonerNIVA170 0002016Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for ørreten på HardangerviddaNIVA172 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
KOMMUNAL HOVEDPLAN FOR AVLØPFrøya kommune2016Avslått
Kommunal saksbehandling av små avløpsanleggVannområde Glomma Sør600 0002017Delvis innvilget
Kommunale damanlegg - Bistand til prosjektering Nordkapp kommune2018Avslått
Kommunikasjon Elvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Kompetanse og informasjon- spredt avløpVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2015Avslått
Kompetanseheving avløpSøndre Fosen vannområde100 0002018Delvis innvilget
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Kompetanseheving spredt avløp - prosjekterendeMelhus kommune80 0002017Delvis innvilget
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Konnektivitet i regulerte vassdragHøgskolen i Innlandet200 0002018Delvis innvilget
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Kontroll av innrapporte av fangsterElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Kraftregulerte vassdrag i Nordre Fosen vannområde Trøndelag fylkeskommune2018Avslått
Kultiveringstiltak Fuglevågsvassdraget SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget200 0002017Innvilget som omsøkt
Poster per side361 - 390 of 986 items