Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere600 0002017Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere400 0002016Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stamme -Restaurere sideløpetRINGERIKES SPORTSFISKERE2021Avslått
Jordmor bekkenLyngdal kommune2018Avslått
Jubileumskonferanse for vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa80 0002020Delvis innvilget
Kalking av dammer for rikere biologisk mangfoldMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Kalking av gytebekker til SkårildenOdal Sportsfiskerklubb2018Avslått
Kantsone Hadeland - kartlegging og oppfølgingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden80 0002017Innvilget som omsøkt
Kantsoneplan Eidsberg og RakkestadVannområde Glomma Sør200 0002015Delvis innvilget
Kantsonetiltak Rakkestad og EidsbergVannområde Glomma Sør2016Avslått
Kartlegge bestand og utarbeide tiltaksplan.Rindal kommune95 6252017Innvilget som omsøkt
Kartlegge habitat for anadrom fisk i GusdalselvaMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Kartlegging av 16 (is)dammer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Kartlegging av bekker i SarpsborgSarpsborg kommune, Team miljø og landbruk150 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av elvemusling i LørenskogNATURVERNFORBUNDET I LØRENSKOG2021Avslått
Kartlegging av elvemusling i SurnaSurnadal kommune59 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av Elvemusling sidevassdragKongsberg kommune90 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av ferskvasskreps i Voss heradVESTLAND FYLKESKOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av ferskvasskreps i Voss heradVestland Fylkeskommune2020Avslått
Kartlegging av forhold for anadrom fisk i AarøelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av invertebrater i rennende vannTerje Bongard170 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av oppvekstområder for småblankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av sik og abbor i nedre GlommaRAKKESTAD KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbanerLillestrøm Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 985 items