Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
HYMO Klassifisering innsjø/magasin - Fase 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Hypolimnisk beluftningsanlegg i HunnebunnFREDRIKSTAD KOMMUNE2021Avslått
HØB - Haldenvassdragets Økosystem BaseHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
Høringsmøter i vannområdeneFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER50 0002021Delvis innvilget
Identifisering av flaskehals for elvemusling, LenaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2021Avslått
Igda (139-226-R) & Flenga (139-296-R)Namsos Kommune2020Avslått
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Informasjon om elvemuslingen i vannområde ValdresVannområde Hallingdal/Valdres100 0002015Delvis innvilget
InformasjonsformidlingSabima350 0002020Delvis innvilget
Informasjonsmøte landbruk og vassdragVik kommune15 0002017Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøter med grunneiere og huseiereRollag kommune2016Avslått
Inndeling av vannområde Glomma og GrensevassdragVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune100 0002017Innvilget som omsøkt
Innføring av artsdata i vannportalenNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark2015Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Innspill til søknad om Trinn 2 vurdering, Indre OsFagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord2018Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSUNNDAL KOMMUNE2021Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSunndal Kommune2020Avslått
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Introdusert sørv; Er den en katastrofe eller mest Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Investering av atvSAMEIET GAULA ELVEIERLAG2021Avslått
Isgang og flom-effekt på laksens gyteområderNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS271 5002021Innvilget som omsøkt
Istidskrepsen Ørjan Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Istidskrepsundersøkelser HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere200 0002018Delvis innvilget
Poster per side271 - 300 of 985 items