Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ny kartlegging av spredte avløp Åsnes kommuneÅsnes kommune100 0002018Delvis innvilget
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2018Synne Kleiven135 0002018Innvilget som omsøkt
Etablering av fangdam, KisabekkenEidskog kommune2018Avslått
Bevisstgjøring av grunneiere om oljetanker Lofoten Matpark AS2018Avslått
Miljøråd i landbruket 2018Vannområde Glomma Sør2018Avslått
Prosjekt for å kvalitet sikre og styrke datagrunnlVest-Agder fylkeskommune2018Avslått
VeidalselvaVåler kommune i Østfold2018Avslått
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Levert
Slimalgen Gonyostemum Semen i vannforvaltningen Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Lokal tiltaksplan for RakkestadelvaVannområde Glomma Sør150 0002018Innvilget som omsøkt
Prioritering av tiltak i sjøørretbekker i ØstfoldVannområde Glomma Sør170 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøundersøkelse MøllebekkenAlta kommune55 0002018Innvilget som omsøkt
Felleskonferanse - svensk og norsk vannforvaltningVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune145 0002018Delvis innvilget
Kunnskapssammenstilling og tiltaksvurderinger av nVannområde Orkla50 0002018Innvilget som omsøkt
Utlegg av gytegrus i Lomsdalselva i Søndre LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Sameksistens mellom bever og anadrom laksefiskVannområde Orkla2018Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak SvullryatjernetGrue kommune2018Avslått
Miljøtiltak og genetikk salamander Høgskolen i Sørøst Norge2018Avslått
Tiltaksretta kartlegging av sjøaurevassdrag OrklaVannområde Orkla100 0002018Innvilget som omsøkt
Omfang og kostnader av landbrukstiltakØstfold fylkeskommune250 0002018Innvilget som omsøkt
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Levangerelva: Plastring, skulforbedring, gytegrusLevangerelva Grunneierlag185 0002018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 000 0002018Delvis innvilget
Helhetlig tiltaksplan for Grunningen NaturreservatSandnes kommune250 0002018Delvis innvilget
Referansetilstand hos aure i GjendeNINA2018Avslått
Biologisk mangfold i dammer i SpybebergNINA2018Avslått
Saltsyre (HCl) – en oversett forsuringsfaktor?NIVA2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
Redd Litjfjellsjøen i Nordgruvefeltet, RørosRøros kommune2018Avslått
Poster per side721 - 750 of 1191 items