Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av grøftede myrer, kartlegging, mm.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka220 0002016Delvis innvilget
Kjørbekken- fra rør til landskapSkien kommune500 0002016Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging og tiltaksovervåking i Finnøy Finnøy kommune2016Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
Overvåking av miljøgifter i TeglverksdammenBymiljøetaten2016Avslått
Opprydding i avløp fra spredt bebygg.- infotiltakBjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde2016Avslått
Tilstand og endringer i ferskvann i norsk ArktisNorsk institutt for naturforskning380 0002016Innvilget som omsøkt
Utredning av forurensning i overvannLørenskog kommune, Kommunalteknikk2016Avslått
Tilskudd til kompetanse og informasjon innen spredVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2016Avslått
Bekkeinntak og og overløpsledning 4/10Holmestrand kommune2016Avslått
Driftsplan Tokkeåi og BandakMaria Wraa2016Avslått
Potensial for verdiskaping av sportsfiske Tokkeåi Maria Wraa2016Avslått
Utgreieing av utvida gyte og oppvekstområde for stMaria Wraa2016Avslått
Resturering av Eidsborgbekken nedre del.Maria Wraa47 0002016Innvilget som omsøkt
Gjennomgang og tilpassing av vedtekterOrkla Fellesforvaltning2016Avslått
Supplering Best Practice HåndbokUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 3Elvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområBodø kommune320 0002016Innvilget som omsøkt
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Problemkartlegging av 4 innsjøer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget2016Avslått
Kartlegging av 16 (is)dammer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2016Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2016Avslått
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Redusert jordarbeiding og redusert P gjødslingHaldenvassdraget vannområde50 0002016Delvis innvilget
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Restaurering av lukket bekk på Kalnes videregåendeØstfold fylkeskommune150 0002016Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 1188 items