Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Finnes det fortsatt elvemusling i VollaelvaLurøy kommune99 0002016Innvilget som omsøkt
Gjenåpning av elveløp fra OrrtuvatnetBergen kommune, Bymiljøetaten300 0002016Delvis innvilget
Vannøkologiske undersøkelser for elvemuslingVannområde Orkla100 0002016Innvilget som omsøkt
Stikkrenne i BlakstadvassdragetFrøya kommune200 0002016Innvilget som omsøkt
Snillfjord kommune vannforvaltningSnillfjord Kommune2016Avslått
Beredskap mot spredning av Gyrodactylus salaris i Vestfold fylkeskommune2016Avslått
Restaurering Dypingbekken Finnemarka Øvre EikerFlåret Borgar Pedersen2016Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Potensial for verdiskaping av sportsfiske Tokkeåi Maria Wraa2016Avslått
Storaure i Vallaråi og DalaåiVannområde Midtre Telemark2016Avslått
Gjennomgang og tilpassing av vedtekterOrkla Fellesforvaltning2016Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2016Avslått
Driftsplan Tokkeåi og BandakMaria Wraa2016Avslått
Kartlegging av 16 (is)dammer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde2016Avslått
Strynevassdraget - utføre heilskapleg tiltaksplanSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområBodø kommune320 0002016Innvilget som omsøkt
Restaurering av lukket bekk på Kalnes videregåendeØstfold fylkeskommune150 0002016Delvis innvilget
Resturering av Eidsborgbekken nedre del.Maria Wraa47 0002016Innvilget som omsøkt
Næringsstoffregnskap på gårdsbruk langs HåelvaJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002016Innvilget som omsøkt
Redusert jordarbeiding og redusert P gjødslingHaldenvassdraget vannområde50 0002016Delvis innvilget
Felles overvåkingsprogram Jæren vannområde 2016Jæren vannområde, prosjektnr. 404 350 0002016Delvis innvilget
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Bekkeinntak og og overløpsledning 4/10Holmestrand kommune2016Avslått
Supplering Best Practice HåndbokUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Utgreieing av utvida gyte og oppvekstområde for stMaria Wraa2016Avslått
Tilskudd til kompetanse og informasjon innen spredVannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget2016Avslått
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Poster per side151 - 180 of 1192 items