Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av Langedalstjønna som byens fiskevanLillesand Kommune2020Avslått
Biotoptilltak i TrolldalsbekkenMoss Kommune2020Avslått
Rehabilitering av elva Segeråga i Rødøy og MeløyRødøy Kommune280 0002020Innvilget som omsøkt
Taredyrking i OslofjordenMiljøstiftelsen Bellona2020Avslått
Ombygging og forbedring av rensedam i RådhusparkenLørenskog Kommune2020Avslått
Tiltak for å forbedre miljøtilstanden i SkienSkien Kommune2020Avslått
Parasitt i Femund Klosser Innovasjon As2020Avslått
Økosystembasert vurdering av elver etter rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Restaureringstiltak i Unnebergsbekken i SandefjordTønsberg Kommune440 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av sjøørretbekker langs GaulaMalvik Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak for utløpsgytende storørret i TyrifjordenRingerike Kommune290 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerne fremmede arter i Mosvatnet og HindalsdammenStavanger Kommune67 0002020Delvis innvilget
Utbedring av vandringshindre i FrognerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten50 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for Hafrsfjord Stavanger Kommune2020Avslått
Tilskudd til genetiske undersøkelser av storørret Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Opprydding av ulovlige søppelfyllinger Alta Kommune2020Avslått
Faktaark om fisk og miljø i de store innsjøeneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina73 5002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Bø- og Dalabekken i Hå kommuneHå Kommune120 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i HeimHeim Kommune2020Avslått
"Prosjekt Hjertevann"Vadsø Kommune2020Avslått
Restaurering av sentrumsnær sjøørretbekk i Åfjord.Indre Fosen Kommune112 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for VigdaMalvik Kommune2020Avslått
Restaurering av Brandstorpbekken/StordiketSarpsborg Kommune200 0002020Delvis innvilget
InformasjonsformidlingSabima350 0002020Delvis innvilget
Vassdragsrestaurering og frivilliges innsats Sabima350 0002020Innvilget som omsøkt
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGrimstad Kommune500 0002020Delvis innvilget
Senda- produksjon av laks og aureLærdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
Restaurering sjøørretbekk SandvikaKragerø Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Medvirkning og mobiliseringSabima500 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av sjøaurebekkar i OsterfjordenVestland Fylkeskommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side661 - 690 of 1375 items