Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Levert
Kartlegging av tiltaksplan forurensing Flåt gruveEvje og Hornnes kommune2018Avslått
Suboptimale tiltak for smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Meldal kommune, Vannområde OrklaVannområde Orkla17 0002018Innvilget som omsøkt
Redningsaksjon for sjøørreten - bekkerestaurering Vannområde Orkla120 0002018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av yngledammer for padde langs SurnaSurnadal kommune20 0002018Delvis innvilget
Opprensing Skallumdammen og TjernsrudbekkenBærum Elveforum, org. nr. 916 390 0412018Avslått
Miljørådgiving til LandbruketHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Istidskrepsen Ørjan Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
HØB - Haldenvassdragets Økosystem BaseHaldenvassdraget vannområde2018Avslått
Restaurering av sjøaurebekk i FrafjordBjørn Kjetil Frafjord24 0002018Innvilget som omsøkt
Avrenning fra landbruket, forskningsfelt på KjelleHaldenvassdraget vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Forbedring av vannmiljø FallselvaSøndre Land kommune, teknisk drift2018Avslått
Overvåke tiltak mot KnabensandKvinesdal kommune2018Avslått
Kalking av gytebekker til SkårildenOdal Sportsfiskerklubb2018Avslått
Tilleggssøknad "Alnaprosjektet"Norsk Institutt For Vannforskning200 0002020Innvilget som omsøkt
Naturtyper i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune2020Avslått
Bedre vann og vannmiljø i EvjegrøftaStjørdal Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Gjenåpning av Gluggbekken i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune75 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak i Salangsvassdraget-Forbedring av kunnskapNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Problemkartlegging Kampåa og Børterelva VO ØyerenNes Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Desinfiseringsstasjon ReisavassdragetReisa Elvelag2020Avslått
Restaurering av kiler i LærdalselviLærdal Elveeigarlag Sa200 0002020Delvis innvilget
Habitattiltak NaustaEiliv Erdal1 400 0002020Innvilget som omsøkt
Bunndyrmetodikk og tilstandsklassifiseringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina199 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak til forhindring av spredning av fremmede fiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Nytt opplag tiltakshåndbok Norce Norwegian Research Centre As336 0002020Innvilget som omsøkt
Samkjøring av svensk og norsk metodikk til vurderiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Hva skjer med lågåsilda i Mjøsa?: PilotStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av Telemark og Vestfolds eutrofe innsTønsberg Kommune2020Avslått
Poster per side571 - 600 of 1548 items