Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Status og forekomst hos havniøyeNINA2018Avslått
Vurdering av sidebekker til Lysakerelva Vannområde Indre Oslofjord Vest200 0002018Innvilget som omsøkt
Restaurering av røyevarp i utvalgt naturtype Lunner kommune16 3332018Delvis innvilget
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Forvaltningsplan for kreps i VrangselvaVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune30 0002018Delvis innvilget
Fordrøyningsdammer ved jordbruksarealerVannområdeutvalget Morsa260 0002018Innvilget som omsøkt
Drift og organisering av vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa200 0002018Innvilget som omsøkt
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Søknad om driftsmidler Haldenvassdraget vannområde200 0002018Delvis innvilget
Utarbeidelse av veiledningsmateriell Norsk Van350 0002018Delvis innvilget
Vannkvalitet og moderne skogbruk Haldenvassdraget vannområde165 0002018Delvis innvilget
Demonstrasjonsområde for tiltak landbruk og avløpNorsk Landbruksrådgiving Nordland200 0002018Delvis innvilget
Tiltak for å redusere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Livet i elva; Vågelva i Botanisk hageArboretet og de Botaniske hager, Universitetet i Bergen2018Avslått
Kursgrunnlag for PRO og UTF mindre avløpsanleggNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi200 0002018Delvis innvilget
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Levert
Tiltaksplan for KalstadkilenKragerø kommune300 0002018Innvilget som omsøkt
Prosjekt for å kvalitet sikre og styrke datagrunnlVest-Agder fylkeskommune2018Avslått
Vassdragsregulering og vannforvaltningsarbeidNorske Lakseelver500 0002018Delvis innvilget
Sjekkliste for vurdering av trykkavløpEnebakk kommune200 0002018Delvis innvilget
Miljøråd i landbruket 2018Vannområde Glomma Sør2018Avslått
VeidalselvaVåler kommune i Østfold2018Avslått
Ny kartlegging av spredte avløp Åsnes kommuneÅsnes kommune100 0002018Delvis innvilget
Overvåking av elvemusling i HaukåsvassdragetBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002018Delvis innvilget
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2018Synne Kleiven135 0002018Innvilget som omsøkt
Etablering av fangdam, KisabekkenEidskog kommune2018Avslått
Poster per side481 - 510 of 1375 items