Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Avrenning av næringsstoff frå veksthus:KartleggingRogaland landbruksselskap150 0002018Delvis innvilget
Oppfølging av handlingsplan for ål i SkiensvassdraVannområde Midtre Telemark2018Avslått
Mikroplast i ferskvann Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Kartlegge habitat for anadrom fisk i GusdalselvaMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak i sentrale tjernÅmot kommune2018Avslått
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Utfisking av karpe i Heivannet, Siljan-Farris VOSiljan kommune50 0002018Innvilget som omsøkt
Opprydding i spredt avløp i Nes kommuneNes kommune70 0002018Delvis innvilget
Utprøving av hydromorfologiske metoderSINTEF Energi2018Avslått
Konnektivitet i regulerte vassdragHøgskolen i Innlandet200 0002018Delvis innvilget
Stofftransport i elver ved ekstrem nedbør og flomNIVA2018Avslått
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Bedre gytemulighetene for oppvandrende storaureVassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver100 0002018Innvilget som omsøkt
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Detaljprosjektering av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Gjennomføring av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Kartlegging av bekker i SarpsborgSarpsborg kommune, Team miljø og landbruk150 0002018Delvis innvilget
Pilotstudie: Flytende vegetasjonsflåte i SMVFOfoten regionråd2018Avslått
kartlegging av StrengselvaAndreas Lilleholt2018Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
FoU aktivitet - desentrale avløpsløsningerVannområdeutvalget Morsa600 0002018Delvis innvilget
Kultiveringstiltak i Ellenelva i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune220 0002018Innvilget som omsøkt
Mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiotaDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Kompetanseheving avløpSøndre Fosen vannområde100 0002018Delvis innvilget
Samlet vurdering av DikemarkvanneneVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Biotopforbedring for storørret i TyrifjordenVikersund Fiske90 0002018Innvilget som omsøkt
Sjøørret i Grytnesbekken og KongsdelenebekkenVannområde Indre Oslofjord Vest100 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan elvemusling Søndre Fosen vannområdeSøndre Fosen vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Poster per side451 - 480 of 1192 items