Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Merkeprosjekt SjøørretSandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk2017Avslått
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Tiltaksovervåkning i Finnøy og Rennesøy Rennesøy kommune2017Avslått
Inndeling av vannområde Glomma og GrensevassdragVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune100 0002017Innvilget som omsøkt
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Tiltak mot avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling224 0002017Innvilget som omsøkt
Sjøørretbekker i Telemark - handlingsplanBamble kommune75 0002017Innvilget som omsøkt
Fisketrapper i FleslandselvaBergen kommune, Bymiljøetaten400 0002017Innvilget som omsøkt
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Handlingsplan for Vannområde TyrifjordenRingerike kommune150 0002017Innvilget som omsøkt
Metodikk og målstyringNorske Lakseelver700 0002017Delvis innvilget
Restaurering av kroksjø ved SnoensøyaVannområde Orkla75 0002017Innvilget som omsøkt
Sediment som intern fosfor-kilde i eutrofe vann.Jæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002017Delvis innvilget
Redningsaksjon for sjøørreten i vannområde OrklaVannområde Orkla100 0002017Innvilget som omsøkt
Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i NorgeUni Research Miljø400 9902017Innvilget som omsøkt
Tiltak for bedre vannkvalitet i TunevannetSarpsborg kommune550 0002017Delvis innvilget
Tetthetsundersøkelser, Sjø-ørretNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2017Avslått
Vannprøver i Vannområde OrklaVannområde Orkla2017Avslått
Spredning av fremmede fiskearter - undervisningKunnskapssenter for laks og vannmiljø113 3752017Innvilget som omsøkt
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Søknad om tilskudd til miljø- og friluftslivsorganSabima1 484 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av ørret i SløvikvassdragetBioFokus (982132924 MVA)2017Avslått
Miljøgifter i fisk, Ljanselva og AlnaBymiljøetaten200 0002017Innvilget som omsøkt
Utredning av vasstiltak, bekkefar til HafrsfjordSandnes, Stavanger og Sola kommune, IKDP Forus550 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksprosjekt i vestre Vansjø, vannområde Morsa.Vannområdeutvalget Morsa110 0002017Innvilget som omsøkt
Tilskudd til overvåkningVannområde Øyeren - co: Nes kommune2017Avslått
Reetablering av våtmark i BjørkelangenHaldenvassdraget vannområde2017Avslått
Ny metodikk for sedimentprøvetakingHavforskingsinstituttet645 2502017Innvilget som omsøkt
Renere havnerLofoten Matpark2017Avslått
Poster per side271 - 300 of 985 items