Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2018Synne Kleiven135 0002018Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2017Synne Kleiven130 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2016Synne Kleiven130 0002016Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til vanndirektivkurs høsten 2015Synne Kleiven90 0002015Innvilget som omsøkt
Forbedre gyteforholdSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA73 0002021Innvilget som omsøkt
Biotoptiltak i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa76 0002020Innvilget som omsøkt
Ungfiskundersøkelser i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa2020Avslått
Biotopjusteringsplan/tiltakSylte- og Moavassdraget forvaltningslag SA70 5002018Innvilget som omsøkt
Omfang av nedbygging av marine gruntområder Sweco Norge AS100 0002015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntområder i S-TrSweco Norge AS2015Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområderSweco AS2016Avslått
Omfang av nedbygging av marine gruntvannsområder Sweco AS2016Avslått
VASSMILJØARBEIDET I VIGDARVASSDRAGETSveio kommune100 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av yngledammer for padde langs SurnaSurnadal kommune20 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av elvemusling i SurnaSurnadal kommune59 0002017Delvis innvilget
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSUNNDAL KOMMUNE2021Avslått
Interkommunalt miljøtiltak i DrivaSunndal Kommune2020Avslått
Kartlegging og utbedring av gytebekker i UsmaSunndal Kommune2020Avslått
Sjøørretprosjektet i BorgenfjordenSUND FOLKEHØGSKOLE2021Avslått
Bekkar til Suldalslågen -habitatforbetrande tiltakSULDAL KOMMUNE85 0002021Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i Jelsabekken, Suldal kommuneSuldal Kommune265 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i Risvollelva, Sauda kommuneSuldal Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i 3 sjøaurebekkar i RyfylkeSuldal Kommune97 8002020Innvilget som omsøkt
Forprosjekt flaum og miljøtiltak StryneelvaSTRYN ELVEEIGARLAG350 0002021Innvilget som omsøkt
Heilskapleg tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag140 0002016Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for StrynevassdragetStryn Elveeigarlag2015Avslått
Overvaking av innsjøar i Strand kommuneStrand kommune2017Avslått
Rehabilitering av råvanninntak og damanlegg Storfjord Kommune2020Avslått
Restaurering av StrengselvaSTORELVA ELVEEIERLAG2021Avslått
Rikjenda og VinjesandenSTORDAL ELVEEIGARLAG75 5002021Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 986 items