Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempelse av krypsiv i Selura i FlekkefjordTorgny Ingolf Espenes2020Avslått
Samspillet Elveperlemusling og anadrom laksefiskTore Skogen25 0002016Innvilget som omsøkt
Kartlegging SjøørretTollaksvik Entreprenørservice AS2017Avslått
Prosjektering av fisketroppTokke-Vinje vassområde2017Avslått
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde32 0002017Innvilget som omsøkt
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde2016Avslått
Storgangen underjordsgruve - Avskjæring av vannTITANIA AS2021Avslått
Nikkelrensing prosjekt TITANIA AS2021Avslått
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Utarbeidelse av tiltaksplan for Håelvatime kommune2015Avslått
MusbekkenTilde Fagerstrand Heia2020Avslått
Kartlegging av invertebrater i rennende vannTerje Bongard170 0002017Innvilget som omsøkt
Vurdering av drivtelling som midtveisevalueringTanavassdragets Fiskeforvaltning2016Avslått
Sjøørretprosjekt TanavassdragetTanavassdragets Fiskeforvaltning90 0002016Innvilget som omsøkt
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Miljøforbedrende tiltak i julelvvassdragetTana kommune565 0002017Innvilget som omsøkt
Kultiveringstiltak i Ellenelva i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune220 0002018Innvilget som omsøkt
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i Pasvikvassdraget.Sør-Varanger kommune465 0002017Delvis innvilget
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Undersøkelse av utslippspunkter til Pasvikelva Sør-Varanger kommune2014Avslått
Habitatforbedrende tiltak for storørret i UrulaSør-aurdal Kommune2020Avslått
Forbedring av vannmiljø FallselvaSøndre Land kommune, teknisk drift2018Avslått
SjøsonekartSøndre Fosen vannområde300 0002018Delvis innvilget
Kompetanseheving avløpSøndre Fosen vannområde100 0002018Delvis innvilget
Tiltaksplan elvemusling Søndre Fosen vannområdeSøndre Fosen vannområde100 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak i Vik-elvaSømna Kommune2020Avslått
Restaurering av gytegrunner for røye i SølensjøenSølensjøen Lotteierlag Sa100 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 985 items