Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Miljøforbedrende tiltak i Vågelva, MildeUniversitetet I Bergen57 0002020Delvis innvilget
Kulverter som vandringshinder - DNAanalyseUniversitetet i Agder2018Avslått
Effektivitet og kost-nytte-vurd. av miljøtiltakUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Aktuealisering og videreføring av tiltakshåndbokUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Gassovermetning – konsekvenser for laks og bunndyrUNI Research Miljø LFI2018Avslått
Effektivitet og kost-nytte av habitattiltakUNI Research Miljø LFI900 0002017Delvis innvilget
Gassovermetning i norske vassdrag UNI Research Miljø LFI995 0002017Innvilget som omsøkt
Supplering Best Practice HåndbokUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Hydromorfologiske referanser for vannforskriftenUNI Research Miljø LFI2016Avslått
Best practice håndbok for god miljøtilstand UNI Research Miljø LFI660 0002015Innvilget som omsøkt
Dronebasert grønn lasermåling vassdragskartleggingUni Research Miljø LFI2018Avslått
Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i NorgeUni Research Miljø400 9902017Innvilget som omsøkt
FRESHWATER FUNCTION AS A RESPONSE TO ACIDIFICATIONUni Research Miljø2016Avslått
Verktøy til å estimere miljøeffekter i fjorderUni Research Computing300 0002017Delvis innvilget
Spredning av utslipp til fjorderUni Research Computing500 0002016Delvis innvilget
Habitatkartlegging og tiltak for sjøaure HardangerULVIK HERAD350 0002021Innvilget som omsøkt
Evaluering av Måsabekken renseparkUllensaker kommune2016Avslått
Vurdering av kantvegetasjonens breddeTØNSBERG KOMMUNE172 0002021Innvilget som omsøkt
Vurdering av interngjødsling i hypereutrofe vannTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Formidlingsstrategi og infotiltak i jordbruketTØNSBERG KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av Telemark og Vestfolds eutrofe innsTønsberg Kommune2020Avslått
Restaureringstiltak i Unnebergsbekken i SandefjordTønsberg Kommune440 0002020Innvilget som omsøkt
Gjenå pning åv Djupsundbekken i SåndefjordTønsberg Kommune130 0002020Innvilget som omsøkt
Kvar brei skal vegetasjonsbeltet vera?Tønsberg Kommune2020Avslått
Restaurering av Tokenesbekken pa NøtterøyTønsberg Kommune420 0002020Innvilget som omsøkt
Erosjonssikring i elvemuslingvassdrag - ÅrvikelvaTYSVÆR KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak Skjoldafjorden 2021TYSVÆR KOMMUNE350 0002021Innvilget som omsøkt
Kraftregulerte vassdrag i Nordre Fosen vannområde Trøndelag fylkeskommune2018Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet i TrondheimTrondheim kommune, Miljøenheten2018Avslått
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 985 items