Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av sik og abbor i nedre GlommaRAKKESTAD KOMMUNE2021Avslått
Utredning av restaurering i BrandstorpbekkenRAKKESTAD KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Surrogatparametere-datainnsamling,kvalitetssikringRakkestad Kommune180 0002020Innvilget som omsøkt
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget350 0002017Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget2016Avslått
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget340 0002015Delvis innvilget
Forvaltningsplan for Leirkup i BørsesjøvassdragetPorsgrunn Kommune2020Avslått
Kartlegging av sjørretbekker langs TelemarkskystenPorsgrunn Kommune50 0002020Delvis innvilget
Forprosjekt- fiskepassasje SkiensvassdragetPorsgrunn kommune179 0002017Innvilget som omsøkt
Plast på avveie langs TelemarkskystenPorsgrunn kommune200 0002016Delvis innvilget
Plast på avveie ved TelemarkskystenPorsgrunn kommune2015Avslått
Plasthavet- et kreativt prosjekt som setter fokus Porsgrunn kommune2015Avslått
Helhetsplan for miljøtiltak i BørsesjøvassdragetPorsgrunn kommune215 0002014Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging avrenning søppelfylling KokelvPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging avrenning søppelfylling GamvikPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging - avrenning PrestvannetPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Problemkartlegging - avrenning fra jordbrukPORSANGER KOMMUNE2021Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Restaurering av gammelt elveløpPER-JONAS BAKKE2021Avslått
Restaurering av sjøaurebekk i FrafjordPer Terje Haaland24 0002018Innvilget som omsøkt
Miljøundersøking av Litlandsvatnet og gruveområde Osterøy Kommune2020Avslått
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Begrensning av vasspest i ØstensjøvannetOslo kommune, Bymiljøetaten2015Avslått
Utbedring av vandringshindre OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Midler til elfiskeapparatOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Habitattiltak i AlnaOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN100 0002021Delvis innvilget
Habitattiltak i Akerselva på anadrom strekningOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Habitattiltak i AlnaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Utbedring av vandringshindre i FrognerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten50 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side391 - 420 of 986 items