Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Reduksjon av sanitært utslipp fra bolig og fritidSkaun Kommune2020Avslått
Overvåkningsprogram for Skaun kommuneSkaun kommune105 0002015Delvis innvilget
Tiltak og tilrettelegging av Svarttjønna HoveSkaun kommuine2018Avslått
Restaurering av Skauga trinn 2 - del 2SKAUGA ELVEIERFORENING446 6672021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av SkallumdammenSkallumdammens Venner2020Avslått
HYMO Klassifisering innsjø/magasin - Fase 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Nasjonal kartlegging av effektkjøringSINTEF Energi AS2018Avslått
Hydrologiske referansetilstand/indekser- HYPE 2SINTEF Energi AS2018Avslått
Måling av elvegradient for bedre hydromorfologisk SINTEF Energi AS2018Avslått
Etablering av nasjonalt fond for tiltakSINTEF Energi AS2017Avslått
Hydromorfologi innsjøer og magasinerSINTEF Energi AS600 0002017Delvis innvilget
Sette opp og kalibrere en hydrologisk modell NO-HYSINTEF Energi AS2016Avslått
Utprøving av hydromorfologiske metoderSINTEF Energi2018Avslått
Kobling mellom hydromorfologi og økologiSINTEF Energi900 0002017Innvilget som omsøkt
Videreutvikling av verktøy for hydromorfologiSINTEF Energi1 000 0002017Innvilget som omsøkt
Ecohydraulics konferanse 2014SINTEF Energi50 0002014Delvis innvilget
SINTEF ByggforskSINTEF Byggforsk200 0002017Delvis innvilget
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2021Avslått
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSILJAN KOMMUNE550 0002021Innvilget som omsøkt
Utredning av restaureringstiltak i FarriselvaSiljan Kommune2020Avslått
Utfisking av karpe i Heivannet, Siljan-Farris VOSiljan kommune50 0002018Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mulige karpelokaliteterSiljan kommune50 0002017Innvilget som omsøkt
Rydding/oppsamling av gammelt gjerdemateriell Siidaandelsleder i reindrift2015Avslått
Restaurering av salamanderdammer - hydrologiSciencemonastery As2020Avslått
Gytebekk og strandsonetiltak i SavalenSavalen Fiskeforerning215 0002017Innvilget som omsøkt
Pliktig organiseringSausvassdraget grunneierlag2017Avslått
Kartlegging av bekker i SarpsborgSarpsborg kommune, Team miljø og landbruk150 0002018Delvis innvilget
Restaurering av Brandstorpbekken/StordiketSarpsborg Kommune200 0002020Delvis innvilget
Forprosjekt- etablering av nytt vannregime, IsesjøSarpsborg kommune300 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltak for bedre vannkvalitet i TunevannetSarpsborg kommune550 0002017Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 985 items