Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Vannmiljøtiltak Isesjø, vedlikehold-forbedringSteinar Wiggo Bodal2018Avslått
Habitatforbedring for sjøørret på Sørbø, RennesøySTAVANGER KOMMUNE95 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan HålandsvatnetSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Forprosjekt: bedre vannmiljø i og rundt HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av Møllebekken i StavangerStavanger Kommune260 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak i Møllebekken, StavangerStavanger Kommune100 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerne fremmede arter i Mosvatnet og HindalsdammenStavanger Kommune67 0002020Delvis innvilget
Tiltaksplan for Hafrsfjord Stavanger Kommune2020Avslått
Etablere fiskeomløp til LysjøenSTANGE ALMENNING315 2002021Innvilget som omsøkt
Etablere fiskeomløp til LysjøenStange Almenning2020Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø i Spydeberg & AskimSpydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA150 0002018Delvis innvilget
Hobølelva på langs - del 2Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA210 0002018Delvis innvilget
Hobølelva på langs Spydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA110 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av Søgne- og SongdalselvaSongdalen kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Sokna ErosjonssikringSokndal Kommune2020Avslått
Restaurering av vassdrag i Sunnfjord og NordfjordSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune260 0002017Delvis innvilget
Storevatnet, Florø Sogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Strynevassdraget - utføre heilskapleg tiltaksplanSogn og Fjordane fylkeskommune på vegne av Flora kommune2016Avslått
Miljøtilstanden i SognefjordenSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)2017Avslått
Problemkartlegging i og ved EspelandsvatnetSogn og Fjordane fylkeskommune (Ytre Sogn og Indre Sogn vassområde)100 0002017Innvilget som omsøkt
Redusert landbruksureining på Vestlandet Sogn og Fjordane fylkeskommune600 0002018Innvilget som omsøkt
Påverknad frå avløp – interkommunalt samarbeidSogn og Fjordane fylkeskommune2018Avslått
Sognefjorden - overvaking og kartleggingSogn og Fjordane fylkeskommune2017Avslått
Snillfjord kommune vannforvaltningSnillfjord Kommune2016Avslått
Vannmiljøtiltak i Roksvågvassdraget på SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget2018Avslått
Kultiveringstiltak Fuglevågsvassdraget SmølaSmøla JFF Fiskeutvalget200 0002017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd vannmiljøtiltakSkånland kommune2015Avslått
Tiltak for å forbedre miljøtilstanden i SkienSkien Kommune2020Avslått
Kjørbekken- fra rør til landskapSkien kommune500 0002016Innvilget som omsøkt
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 986 items