Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tilskudd til overvåkning av HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde255 0002016Innvilget som omsøkt
Redusert jordarbeiding og redusert P gjødslingHaldenvassdraget vannområde50 0002016Delvis innvilget
Våtmarksområde Kjelle - utvikling og investeringHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Istidskrepsundersøkelser HaldenvassdragetHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse.Haldenvassdraget vannområde750 0002015Innvilget som omsøkt
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Vannforvaltningstiltak i Haldenvassdraget 2014Haldenvassdraget vannområde2 300 0002014Delvis innvilget
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Sjøaure HardangerfjordHardangerfjord Villfisklag480 0002020Delvis innvilget
Sjøaure i Hardangerfjordvassdraga Hardangerfjord Villfisklag850 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak for opprusting av typiske sjøaurebekkarHARDANGERFJORD VILLFISKLAG2021Avslått
problemanalyse StraumsbotnHarstad kommune2015Avslått
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Tilstandsanalyse Bygdesund, satt i risikoHarstad kommune2015Avslått
Tiltaksgjennomføring - sjøørretprosjekt HaugesundHAUGESUND KOMMUNE320 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Skjekene våtmark i HaugesundHAUGESUND KOMMUNE2022Avslått
Habitattiltak for å bedre leveforholdene for fisk HAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Ny metodikk for sedimentprøvetakingHavforskingsinstituttet645 2502017Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i HeimHeim Kommune2020Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Utbedre elveløp DragelvaHITRA KOMMUNE560 0002021Innvilget som omsøkt
Mudring (fjerning av masser) i HolmendammenHoffselvens venner2018Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørreten Hole kommune2018Avslått
Holmenbekken/HolmendammenHolmendammens Venner2020Avslått
Bekkeinntak og og overløpsledning 4/10Holmestrand kommune2016Avslått
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Habitatsforbedring i DaleelvaHUSTADVIKA KOMMUNE2022Avslått
Poster per side241 - 270 of 1192 items