Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Opprydning i Hobølelva fra Mjær til Brekke mølleINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Bekjempelse kjempespringfrø vassdrag Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNE2021Avslått
Opprydding i mindre avløpsanlegg HotranvassdragetInnherred samkommune170 0002017Delvis innvilget
Smarbeid - skogbruksnæringa og vannforvaltningenInnlandet Fylkeskommune2020Avslått
Fisketrapp i Seimsfossen GuddalselvaJarle Fossheim2015Avslått
Utbetring av 3 stk gytebekker i Guddalselva.Jarle Fossheim30 0002015Innvilget som omsøkt
Demning på Huul GårdJens Lippestad2020Avslått
Renske kanal ved Orre i Klepp kommuneJæren Friluftsråd2016Avslått
Helhetlig plan for miljøtiltak i FiggjovassdragetJæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002018Delvis innvilget
Sediment som intern fosfor-kilde i eutrofe vann.Jæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002017Delvis innvilget
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Felles overvåkingsprogram Jæren vannområde 2016Jæren vannområde, prosjektnr. 404 350 0002016Delvis innvilget
Næringsstoffregnskap på gårdsbruk langs HåelvaJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002016Innvilget som omsøkt
Overvåking og undersøkelser i Jæren vannområde2015Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune335 0002015Delvis innvilget
Undersøkelser og overvåking 2014Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune675 0002014Delvis innvilget
logging av grunndata miljø KalandsvannetKalandsvannets grunneierlag sa2018Avslått
Sjøørrettiltak i Karmøy og HaugesundKarmøy Kommune245 0002020Delvis innvilget
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE265 0002021Innvilget som omsøkt
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Sjøørret i Indre Oslofjord - forvaltningsplanKjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester2016Avslått
Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområdeKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for OrrevassdragetKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Parasitt i Femund Klosser Innovasjon As2020Avslått
Tiltak mot gjengroing av MålsjøenKlæbu kommune80 0002017Innvilget som omsøkt
Prosjekt: Mikroplast og Elvemusling som mulig biolKongsberg kommune2018Avslått
Dypvannskartlegging av Elvemusling i NumedalslågeKongsberg kommune2018Avslått
Kartlegging av Elvemusling sidevassdragKongsberg kommune90 0002017Delvis innvilget
Tiltaksplan for KalstadkilenKragerø kommune300 0002018Innvilget som omsøkt
Plast på avveie utenfor TelemarkskystenKragerø kommune49 0002014Innvilget som omsøkt
Poster per side241 - 270 of 985 items