Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
DrivtellingGaula Fiskeforvaltning2017Avslått
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
Habitatkartlegging i 15 bekker for sjøørret Gjesdal Kommune2020Avslått
Restaurering av Gjesdalbekken, FiggjovassdragetGJESDAL KOMMUNE131 6822021Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for restaurering av VesleelvaGJØVIK KOMMUNE2021Avslått
Erosjonsikring for å betre gyteforholdGloppen Elveigarlag Sa2020Avslått
Biotoptiltak i gyteelver - kartlegging/gj.føringGRAN KOMMUNE2021Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Tømming av fangdam og etablering av fisketrappGran kommune v/Vannområde Randsfjorden420 0002017Innvilget som omsøkt
Koordinering og presentasjon av vannovervåkingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2017Avslått
Kantsone Hadeland - kartlegging og oppfølgingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden80 0002017Innvilget som omsøkt
VannrensefonteneGreen Power As2020Avslått
Vurdering av tiltak - PollenGRETE MARIE TRÆDAL120 0002021Innvilget som omsøkt
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGrimstad Kommune500 0002020Delvis innvilget
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGRIMSTAD KOMMUNE1 060 0002021Innvilget som omsøkt
Drift av Namsen vannområdeGrong kommune2015Avslått
Drift av sekretariat for Namsen vannområdeGrong kommune50 0002014Innvilget som omsøkt
Miljøforbedrende tiltak SvullryatjernetGrue kommune2018Avslått
Forebyggende miljøtiltakGrøtfjord bygdelag2016Avslått
Biotop forbedrende tiltak ved gytebekker i GausaGudbrandsdal Sportsfiskeforening243 2502017Innvilget som omsøkt
Tromsa tiltaksplanGudbrandsdal Sportsfiskeforening205 0002017Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av tiltaksplan for storørret i TromsaGudbrandsdal Sportsfiskeforening2016Avslått
Riving av gammel kraftverksdam i Tromsa elv GUDBRANDSDAL SPORTSFISKEFORENING3 245 0002021Innvilget som omsøkt
Open access publisering av avhandling om grunnvannGunnhild Storbekkrønning Solli2021Avslått
Vannmiljø Øvre TovdalsvassdragetGustavsen Naturanalyser2020Avslått
Mikroplast i ferskvann Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Søknad om driftsmidler Haldenvassdraget vannområde200 0002018Delvis innvilget
Vannkvalitet og moderne skogbruk Haldenvassdraget vannområde165 0002018Delvis innvilget
Slimalgen Gonyostemum Semen i vannforvaltningen Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Poster per side151 - 180 of 985 items