Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Metodikk og målstyringNorske Lakseelver700 0002017Delvis innvilget
Kompetanseøkning hos elveeierlagNorske Lakseelver2015Avslått
Vilkårsrevisjoner og vannforvaltning NORSKE LAKSEELVER830 0002021Delvis innvilget
Utvikling av kartverktøy for sjøørretNTNU Vitenskapsmuseet200 0002017Delvis innvilget
Kalking av gytebekker til SkårildenOdal Sportsfiskerklubb2018Avslått
Sjømerker i StorsjøenODALEN SJØMERKEFORENING2021Avslått
Biotopkartlegging OfotfjordenOfoten regionråd258 9982018Innvilget som omsøkt
Influensområdevurderinger kjemisk forurensingOfoten regionråd2018Avslått
Pilotstudie: Flytende vegetasjonsflåte i SMVFOfoten regionråd2018Avslått
Marin kartlegging; delprosjekt kjemisk statusOfoten regionråd200 0002016Delvis innvilget
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Sporing av forurensningskilder med miljø-DNAOppegård kommune2018Avslått
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Gjennomgang og tilpassing av vedtekterOrkla Fellesforvaltning2016Avslått
Utarbeidelse av kultiveringplan for OrklaOrkla Fellesforvaltning2015Avslått
Restaurering av kroksjø ved Kjerstad i OrklaOrkland Kommune80 0002020Innvilget som omsøkt
Helhetlig vannmiljørestaurering vassdrag OrklaOrkland Kommune250 0002020Innvilget som omsøkt
Formidling resultater vannmiljørestaurering OrklaORKLAND KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i OrklaORKLAND KOMMUNE400 0002021Innvilget som omsøkt
Utlegging av gytegrus i Grovla/NordelvaOsen Kommune2020Avslått
Habitattiltak i AlnaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Utbedring av vandringshindre i FrognerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten50 0002020Innvilget som omsøkt
Marint habitattiltak - Opprydding av marint avfallOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i LysakerelvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i LjanselvaOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i Akerselva - Oppstrøms BrekkedammenOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Habitattiltak i Akerselva på anadrom strekningOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
ElfiskeapparatOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
Utbedring av vandringshindre OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Midler til elfiskeapparatOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN2021Avslått
Poster per side541 - 570 of 985 items