Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Anskaffelse av el-fiskeapparat for Øst FinnmarkNibio 2017Avslått
Utarbeidelse av kurs, ulike aktører mindre avløpNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi895 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av kantvegetasjonen langs SteinsortunNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Kursgrunnlag for PRO og UTF mindre avløpsanleggNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi200 0002018Delvis innvilget
Erosjonstiltak rundt innløpskummer i jordbruketNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2022Avslått
Renseparker på Jæren NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI578 0002021Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i forbindelse med gamle dammerNINA460 0002018Innvilget som omsøkt
Status og forekomst hos havniøyeNINA2018Avslått
Referansetilstand hos aure i GjendeNINA2018Avslått
Biologisk mangfold i dammer i SpybebergNINA2018Avslått
Tidlig oppdagelse av svartmunnet kutling i NorgeNINA2018Avslått
Gytehabitat for innsjøgytende fiskNINA2018Avslått
Miljø-DNA for å påvise elvemuslingNINA2018Avslått
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA170 0002018Innvilget som omsøkt
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA136 4002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av ungfiskbest. i GaulaNINA135 0002017Delvis innvilget
Søknad tilskudd tiltaksrettet kartlegging OrklaNINA60 0002017Innvilget som omsøkt
MiljøDNA for artsforekomst og -abundans av fisk i NINA234 6002017Innvilget som omsøkt
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA111 6002016Delvis innvilget
Overvåking av ungfiskbestander i GaulavassdragetNINA105 0002015Avslått
Ungfiskundersøkelser i Børselva, Skaun 2015 (VA)NINA2015Avslått
Ungfiskundersøkelser i Vigda, Skaun kommune 2015.NINA2015Avslått
Stofftransport i elver ved ekstrem nedbør og flomNIVA2018Avslått
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Saltsyre (HCl) – en oversett forsuringsfaktor?NIVA2018Avslått
Nyhetsbrev fra Vannregioner: Prototype & kokebokNIVA2017Avslått
Klimaets betydning for ørreten på HardangerviddaNIVA172 0002017Innvilget som omsøkt
Forurensningsregnskap for KristiansandsfjordenNIVA470 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for bestandsvariasjonerNIVA170 0002016Innvilget som omsøkt
Poster per side541 - 570 of 1191 items