Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om juridisk avklaring for TorvmyrerMARKER KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving spredt avløp - prosjekterendeMelhus kommune80 0002017Delvis innvilget
STATUS OG FORURENSNINGSPOTENSIAL – FJØRFE MELHUSMelhus Kommune2020Avslått
STATUS OG FORURENSNING – NEDGRAVDE OLJETANKERMelhus Kommune2020Avslått
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Prosjekt Lille GlomvannMeløy Kommune2020Avslått
Bedre miljø ved Lille glomvannMELØY KOMMUNE2021Avslått
GilsåaMERÅKER KOMMUNE100 0002022Innvilget som omsøkt
Smemobekken - bekkeåpningMERÅKER KOMMUNE60 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Videre oppfølging av tiltaksplan for elvemuslingMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, EkkerbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopbedrende tiltak, GullsteinbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Forprosjekt Biotopforbedrende tiltak, GjerdebekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Overvåking og tiltak i tre rekrutteringselver MIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Overvåkning og tiltak i tre elver HitraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Kalking av dammer for rikere biologisk mangfoldMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Taredyrking i OslofjordenMiljøstiftelsen Bellona2020Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Poster per side451 - 480 of 1192 items