Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ungfiskundersøkelser i Vigda, Skaun kommune 2015.NINA2015Avslått
Innrapportering av sjøørret på kystenNIVA2018Avslått
Stofftransport i elver ved ekstrem nedbør og flomNIVA2018Avslått
Saltsyre (HCl) – en oversett forsuringsfaktor?NIVA2018Avslått
Nyhetsbrev fra Vannregioner: Prototype & kokebokNIVA2017Avslått
Klimaets betydning for ørreten på HardangerviddaNIVA172 0002017Innvilget som omsøkt
Forurensningsregnskap for KristiansandsfjordenNIVA470 0002017Innvilget som omsøkt
Klimaets betydning for bestandsvariasjonerNIVA170 0002016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Sjøørret og Sjørøyevassdrag i TromsNJFF-Troms145 0002017Delvis innvilget
Miljøgifter i lake fra MjøsaNMBU-Veterinærhøgskolen395 0002017Innvilget som omsøkt
Miljøstatus i rennende vann - nye klassegrenserNNI Resources AS2015Avslått
EcoGovNofima As2020Avslått
Tiltak til forhindring av spredning av fremmede fiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Nytt opplag tiltakshåndbok Norce Norwegian Research Centre As336 0002020Innvilget som omsøkt
Samkjøring av svensk og norsk metodikk til vurderiNorce Norwegian Research Centre As2020Avslått
Bunndyr og regulering- en oversikt over påvirkningNorce Norwegian Research Centre As330 0002020Innvilget som omsøkt
Oksygenering av Hafrsfjord - En mulighetsanalyseNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS254 0002021Innvilget som omsøkt
Isgang og flom-effekt på laksens gyteområderNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS271 5002021Innvilget som omsøkt
Habitatkartlegging og tiltaksplan for InnfjordelvaNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS100 0002021Innvilget som omsøkt
Miljøstatus basert på plast i elverNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Svensk-norsk elvetypologiNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Kartlegging av ålegresseng i indre OslofjordNorconsult As2020Avslått
dronekartl_gytefisktellingStorørretHeddølaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Handlingsplan ål Skiensvassdr. kartleggingNorconsult AS 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i RandselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
gyteområde for storørret i DrammenselvaNorconsult AS 2017Ikke behandlet
Biotoptiltak i NeselviNord-aurdal Kommune2020Avslått
Kartlegging av sjøaure i Nordhordland VassområdeNordhordland Utviklingsselskap Iks350 0002020Innvilget som omsøkt
Kommunale damanlegg - Bistand til prosjektering Nordkapp kommune2018Avslått
Ny vann- og avløpsplan for periode 2018-2028.Nordkapp kommune2018Avslått
Poster per side451 - 480 of 985 items