Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av kiler i LærdalselviLærdal Elveeigarlag Sa200 0002020Delvis innvilget
Senda- produksjon av laks og aureLærdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
Restaurering av kilar- sideløpLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA 2022Ikke behandlet
Senda- restaurering for auka ungfiskproduksjonLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA2022Avslått
Redusere forurensningskilder i vassdragLØRENSKOG ELVEFORUM2021Avslått
Ombygging og forbedring av rensedam i RådhusparkenLørenskog Kommune2020Avslått
Handlingsplan for vassdrag - LosbyvassdragetLØRENSKOG KOMMUNE2021Avslått
Utredning av forurensning i overvannLørenskog kommune, Kommunalteknikk2016Avslått
Fiskevandring i Midtsandbekken - detaljprosjektMalvik kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
Fiskeoppgang i Midtsandbekken Malvik kommune40 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet vannovervåkning - Sagelva, Malvik Malvik kommune2016Avslått
Økt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Restaurering av sjøørretbekker langs GaulaMalvik Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for VigdaMalvik Kommune2020Avslått
Restaureringsforsøk i to pilotområder i GaulaMalvik Kommune234 0002020Delvis innvilget
Ungfiskkartlegging i to lakse-/sjøørretelverMalvik Kommune2020Avslått
Tiltak for redusert gruveavrenning i Røros verdensMalvik Kommune2020Avslått
Tiltak og virkemidler i landbruketMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Tilførsel av gytegrus i vassdragMalvik Kommune105 0002020Delvis innvilget
Gytegrus i sidebekker til GaulaMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Tiltaksplan for Vigda i SkaunMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Prosjektering ørekytsperre - samarbeid StatkraftMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Ørekytsperre i Grøtemselva - utfiskingMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Langbekken, prosjekteringMALVIK KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Sagelva - oppfølging av undersøkelse av samla belaMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Opprensking av bekk Jervskogen skisenterMALVIK KOMMUNE2022Avslått
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Ungfisk i sidevassdrag til GaulaMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Habitatutbedring i Valsetbekken, SkaunMALVIK KOMMUNE25 0002021Delvis innvilget
Tiltaksplan for Vigda, SkaunMALVIK KOMMUNE50 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side391 - 420 of 1192 items