Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
STATUS OG FORURENSNING – NEDGRAVDE OLJETANKERMelhus Kommune2020Avslått
Kurs i utslippstillatelser - spredt avløpMelhus Kommune2020Avslått
Prosjekt Lille GlomvannMeløy Kommune2020Avslått
Bedre miljø ved Lille glomvannMELØY KOMMUNE2021Avslått
Smemobekken - bekkeåpningMERÅKER KOMMUNE60 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging sjøørretbekker i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Oppfølging av tiltaksplan elvemusling Søndre FosenMidtnorsk Naturundersøkelse As120 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåkning og tiltak i tre elver HitraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og tiltak i vassdrag i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS190 0002021Innvilget som omsøkt
Kalking av dammer for rikere biologisk mangfoldMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Overvåke tilstand i dammer i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune2017Avslått
Taredyrking i OslofjordenMiljøstiftelsen Bellona2020Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø - Simoa vannområdeModum Kommune20 0002014Delvis innvilget
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Kartlegging og oppfølging av forurensningMolde Vann og Avløp KF70 0002018Delvis innvilget
Sidebekker i SoknavassdragetMolti AS2017Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Revisjon av kostnadsoverslag i laksetrapper VefsnaMosjøen og Omegn Næringsselskap KF120 0002015Innvilget som omsøkt
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Kartlegging av miljøgifter i TrolldalsbekkenMoss kommune250 0002017Innvilget som omsøkt
Biotoptilltak i TrolldalsbekkenMoss Kommune2020Avslått
Kartlegge habitat for anadrom fisk i GusdalselvaMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Fisketeller i Vassbakkelva, Volda kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Lokalisering av vandrings og gytehinder i MålselvaMålselv kommune100 0002017Delvis innvilget
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Tilltaksprosjekt i SanddølaNAMSENVASSDRAGET ELVEIERLAG2021Avslått
Poster per side361 - 390 of 985 items