Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Gjennåpning av rørgate i "Dalen". LARS YTREEIDE TJENSVOLD 2022Ikke behandlet
Opptak av trådformede alger i Viksfjord, LarvikLARVIK KOMMUNE2022Avslått
Utlegging av gytegrus i LenaelvaLenaelvens Fiskerforening72 0732017Innvilget som omsøkt
Miljøfaglig nettverk og avløpsutslippLenvik kommune104 0002017Innvilget som omsøkt
Prosjektering og bygging av mindre avløpsanleggLevanger kommune100 0002018Delvis innvilget
Levangerelva: Plastring, skulforbedring, gytegrusLevangerelva Grunneierlag185 0002018Innvilget som omsøkt
Levangerelva - Gytegroptelling 2018Levangerelva Grunneierlag2018Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2016Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2015Avslått
Sjøaurens habitatbruk i sjø i forhold til forekom LFI, Uni Research Miljø330 5002014Innvilget som omsøkt
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak i VellingbekLier Kommune2020Avslått
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Restaurering av Langedalstjønna som byens fiskevanLillesand Kommune2020Avslått
Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbanerLillestrøm Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kartlegging av avrenning fra skytebanerLILLESTRØM KOMMUNE2022Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLILLESTRØM KOMMUNE2021Avslått
Forbedring av vannkvalitet i KvislaLindesnes Kommune2020Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2017Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2016Avslått
Bevisstgjøring av grunneiere om oljetanker Lofoten Matpark AS2018Avslått
Restaurering av røyevarp i utvalgt naturtype Lunner kommune16 3332018Delvis innvilget
Restaurering av bekker som fører inn i VassjøLUNNER KOMMUNE93 0002022Innvilget som omsøkt
Finnes det fortsatt elvemusling i VollaelvaLurøy kommune99 0002016Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging - Lygna Elveeigarlag IILygna Elveeigarlag II2014Avslått
Jordmor bekkenLyngdal kommune2018Avslått
Miljøtiltak i KvalvikelvaLyngen kommune61 5002017Innvilget som omsøkt
Yngelspredning blåskjell/oskjell/haneskjellLysefjorden skjell og kråkeboller AS2022Avslått
Poster per side361 - 390 of 1192 items