Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Sjøørretprosjektet i Rogaland, Jæren vannområdeKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Helhetlig tiltaksplan for OrrevassdragetKLEPP KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Parasitt i Femund Klosser Innovasjon As2020Avslått
Tiltak mot gjengroing av MålsjøenKlæbu kommune80 0002017Innvilget som omsøkt
Prosjekt: Mikroplast og Elvemusling som mulig biolKongsberg kommune2018Avslått
Dypvannskartlegging av Elvemusling i NumedalslågeKongsberg kommune2018Avslått
Kartlegging av Elvemusling sidevassdragKongsberg kommune90 0002017Delvis innvilget
Vedlikehold i KorsbrekkeelvaKORSBREKKEELVA ELVEEIGARLAG2022Avslått
Tiltaksplan for KalstadkilenKragerø kommune300 0002018Innvilget som omsøkt
Plast på avveie utenfor TelemarkskystenKragerø kommune49 0002014Innvilget som omsøkt
Restaurering sjøørretbekk SandvikaKragerø Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av tilstedeværelse av elvemusligKRAGERØVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG2022Avslått
Bestandsundersøkelse av ål i KragerøvassdragetKRAGERØVASSDRAGETS GRUNNEIERLAG2022Avslått
Undersøkelse av mikroplast i sandfangmaterialeKristiansand kommune100 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av spredt avløpKristiansand kommune2015Avslått
Tiltaksutredning for KristiansandsfjordenKristiansand kommune2015Avslått
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Overvåking Kristiansandsfjorden 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
Kartlegging av sulfidholdig berggrunn Kristiansand Kommune2020Avslått
Tilskudd til kartlegging av private avløpsanlegg Kristiansand Kommune2020Avslått
Tiltak i sjøørretbekker 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
Sukkevann, nytt utløp uten vandringshindreKRISTIANSAND KOMMUNE2022Avslått
Tiltak i sjøørretbekker 2018Kristiansand kommune, parkvesenet85 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak i sjøørretbekkerKristiansand kommune, parkvesenet35 0002016Delvis innvilget
Spredning av fremmede fiskearter - undervisningKunnskapssenter for laks og vannmiljø113 3752017Innvilget som omsøkt
Vandringshindre - utarbeidelse av kursKunnskapssenter for laks og vannmiljø2015Avslått
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Ikke behandlet
Overvåke tiltak mot KnabensandKvinesdal kommune2018Avslått
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøke avrenning fra avløp og jordbrukKVINESDAL KOMMUNE2021Avslått
Poster per side331 - 360 of 1192 items