Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kartlegging av miljøgifter i fisk i Nedre NitelvaLillestrøm Kommune2020Avslått
Kjemisk klassifisering av Nedre NitelvaLILLESTRØM KOMMUNE2021Avslått
Forbedring av vannkvalitet i KvislaLindesnes Kommune2020Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2017Avslått
Renere havnerLofoten Matpark2016Avslått
Bevisstgjøring av grunneiere om oljetanker Lofoten Matpark AS2018Avslått
Restaurering av røyevarp i utvalgt naturtype Lunner kommune16 3332018Delvis innvilget
Finnes det fortsatt elvemusling i VollaelvaLurøy kommune99 0002016Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging - Lygna Elveeigarlag IILygna Elveeigarlag II2014Avslått
Jordmor bekkenLyngdal kommune2018Avslått
Miljøtiltak i KvalvikelvaLyngen kommune61 5002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av kiler i LærdalselviLærdal Elveeigarlag Sa200 0002020Delvis innvilget
Senda- produksjon av laks og aureLærdal Elveeigarlag Sa2020Avslått
Redusere forurensningskilder i vassdragLØRENSKOG ELVEFORUM2021Avslått
Ombygging og forbedring av rensedam i RådhusparkenLørenskog Kommune2020Avslått
Handlingsplan for vassdrag - LosbyvassdragetLØRENSKOG KOMMUNE2021Avslått
Utredning av forurensning i overvannLørenskog kommune, Kommunalteknikk2016Avslått
Fiskevandring i Midtsandbekken - detaljprosjektMalvik kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
Fiskeoppgang i Midtsandbekken Malvik kommune40 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet vannovervåkning - Sagelva, Malvik Malvik kommune2016Avslått
Økt naturlig rekruttering av ørret i SelbuMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Restaurering av sjøørretbekker langs GaulaMalvik Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for VigdaMalvik Kommune2020Avslått
Restaureringsforsøk i to pilotområder i GaulaMalvik Kommune234 0002020Delvis innvilget
Ungfiskkartlegging i to lakse-/sjøørretelverMalvik Kommune2020Avslått
Tiltak for redusert gruveavrenning i Røros verdensMalvik Kommune2020Avslått
Tiltak og virkemidler i landbruketMalvik Kommune200 0002020Delvis innvilget
Tilførsel av gytegrus i vassdragMalvik Kommune105 0002020Delvis innvilget
Formidling i Nea-Nidelva og Gaula VO'erMALVIK KOMMUNE2021Avslått
Poster per side301 - 330 of 985 items