Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering av Skjekene våtmark i HaugesundHAUGESUND KOMMUNE2022Avslått
Habitattiltak for å bedre leveforholdene for fisk HAUGESUND KOMMUNE2021Avslått
Åpning/omlegging av bekk langs bygrense mot KarmøyHaugesund kommune, Teknisk enhet700 0002017Delvis innvilget
Ny metodikk for sedimentprøvetakingHavforskingsinstituttet645 2502017Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i HeimHeim Kommune2020Avslått
Kartlegging av spredt avløp langs RovatnetHemne kommune2016Avslått
Miljøopprydding Fosnavåg HamnHerøy Kommune2017Avslått
Utbedre elveløp DragelvaHITRA KOMMUNE560 0002021Innvilget som omsøkt
Mudring (fjerning av masser) i HolmendammenHoffselvens venner2018Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørreten Hole kommune2018Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Holmenbekken/HolmendammenHolmendammens Venner2020Avslått
Bekkeinntak og og overløpsledning 4/10Holmestrand kommune2016Avslått
Fiskeundersøkelser i del av Storelva, HornindalHORNINDALSVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA145 0002023Innvilget som omsøkt
Forbedring av vannkvalitet ved biomasseuttakHORTEN KOMMUNE2021Avslått
Fysiske restaureringstiltak i HurdalselvaHURDAL GRUNNEIERLAG SA2023Avslått
Habitatsforbedring i DaleelvaHUSTADVIKA KOMMUNE2022Avslått
Laksetrapp i LyngstadelvaHUSTADVIKA KOMMUNE2022Avslått
Hydroteknisk anlegg med forbedret fiskevandringHUSTADVIKA KOMMUNE2021Avslått
Tetthet av pelagiale fiskebestanderHøgskolen i Hedmark30 3212017Innvilget som omsøkt
Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøerHøgskolen i Hedmark33 2702017Innvilget som omsøkt
Konnektivitet i regulerte vassdragHøgskolen i Innlandet200 0002018Delvis innvilget
Ekkoloddregistreringer av fisk i HaldensvassdragetHøgskolen i Innlandet2018Avslått
Planlegge biotopforbedrende tiltak i Ena-vassdragHØGSKOLEN I INNLANDET2022Avslått
Neta og Nordre Bjørå, Stor-Elvdal kommuneHØGSKOLEN I INNLANDET76 4002021Innvilget som omsøkt
Miljøtiltak og genetikk salamander Høgskolen i Sørøst Norge2018Avslått
Hvor ble det av fjordfisken ?Høgskulen i Sogn og Fjordane2015Avslått
Restaurering av Bø- og Dalabekken i Hå kommuneHå Kommune120 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatsforbedrende tiltak i Håelva, del 2Hå Kommune400 0002020Innvilget som omsøkt
Fysiske tiltak i Varhaugselvene Del 1HÅ KOMMUNE 2023Levert
Poster per side301 - 330 of 1375 items