Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Smarbeid - skogbruksnæringa og vannforvaltningenInnlandet Fylkeskommune2020Avslått
Utarbeide veiledning om skog og vannmiljø.INNLANDET FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Utbetring av 3 stk gytebekker i Guddalselva.Jarle Fossheim30 0002015Innvilget som omsøkt
Fisketrapp i Seimsfossen GuddalselvaJarle Fossheim2015Avslått
Demning på Huul GårdJens Lippestad2020Avslått
Reparere gyteområde for laks i FiskfjordelvaJohn-Eldar Pedersen 2022Ikke behandlet
Renske kanal ved Orre i Klepp kommuneJæren Friluftsråd2016Avslått
Helhetlig plan for miljøtiltak i FiggjovassdragetJæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002018Delvis innvilget
Sediment som intern fosfor-kilde i eutrofe vann.Jæren vannområde, prosjektnr. 404 500 0002017Delvis innvilget
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Næringsstoffregnskap på gårdsbruk langs HåelvaJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002016Innvilget som omsøkt
Felles overvåkingsprogram Jæren vannområde 2016Jæren vannområde, prosjektnr. 404 350 0002016Delvis innvilget
Overvåking og undersøkelser i Jæren vannområde2015Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune335 0002015Delvis innvilget
Undersøkelser og overvåking 2014Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune675 0002014Delvis innvilget
logging av grunndata miljø KalandsvannetKalandsvannets grunneierlag sa2018Avslått
Sideløp Jølstra ved StorehågenKarl Oddvar Vie 2022Ikke behandlet
Sjøørrettiltak i Karmøy og HaugesundKarmøy Kommune245 0002020Delvis innvilget
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE266 5202022Innvilget som omsøkt
Sjøørretprosjektet i KarmøyKARMØY KOMMUNE265 0002021Innvilget som omsøkt
Åpning av bekk, OsnesKARMØY KOMMUNE2021Avslått
Restaurering av elver i Kinn kommuneKINN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Status/tiltak elvemusling i LjøravassdragetKjell Sandaas2022Avslått
Oppdatert status/tiltak elvemusling LeiraKjell Sandaas2022Avslått
Kuinnskapsstatus fisk/elvemusling OppdølvassdraKjell Sandaas2022Avslått
Kunnskapsstatus fisk og elvemusling OppdølvassdragKJELL SANDAAS123 2002021Innvilget som omsøkt
Sjøørret i Indre Oslofjord - forvaltningsplanKjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester2016Avslått
Restaureringssamling Sjøørretprosjektet i RogalandKLEPP KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Pilotprosjekt gjenåpning av Skådehei Klepp kommuneKLEPP KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Utredning av habitat- og miljøforbedrende tiltakKLEPP KOMMUNE250 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av forhold for lagring av silosaftKLEPP KOMMUNE2022Avslått
Poster per side301 - 330 of 1192 items