Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Restaurering sjøørretbekk SandvikaKragerø Kommune200 0002020Innvilget som omsøkt
Undersøkelse av mikroplast i sandfangmaterialeKristiansand kommune100 0002017Delvis innvilget
Kartlegging av spredt avløpKristiansand kommune2015Avslått
Kartlegging av forurensning ved GravaneKristiansand kommune2015Avslått
Tiltaksutredning for KristiansandsfjordenKristiansand kommune2015Avslått
Overvåking Kristiansandsfjorden 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
Kartlegging av sulfidholdig berggrunn Kristiansand Kommune2020Avslått
Tilskudd til kartlegging av private avløpsanlegg Kristiansand Kommune2020Avslått
Tiltak i sjøørretbekker 2020Kristiansand Kommune2020Avslått
Tiltak i sjøørretbekker 2018Kristiansand kommune, parkvesenet85 0002018Innvilget som omsøkt
Tiltak i sjøørretbekkerKristiansand kommune, parkvesenet35 0002016Delvis innvilget
Spredning av fremmede fiskearter - undervisningKunnskapssenter for laks og vannmiljø113 3752017Innvilget som omsøkt
Vandringshindre - utarbeidelse av kursKunnskapssenter for laks og vannmiljø2015Avslått
Opprensking av gruveslam i sandfangKvinesdal kommune 2018Ikke behandlet
Overvåke tiltak mot KnabensandKvinesdal kommune2018Avslått
Opprydding av Knabensand - forundersøkelseKvinesdal kommune200 0002017Innvilget som omsøkt
Undersøke avrenning fra avløp og jordbrukKVINESDAL KOMMUNE2021Avslått
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Utlegging av gytegrus i LenaelvaLenaelvens Fiskerforening72 0732017Innvilget som omsøkt
Miljøfaglig nettverk og avløpsutslippLenvik kommune104 0002017Innvilget som omsøkt
Prosjektering og bygging av mindre avløpsanleggLevanger kommune100 0002018Delvis innvilget
Levangerelva: Plastring, skulforbedring, gytegrusLevangerelva Grunneierlag185 0002018Innvilget som omsøkt
Levangerelva - Gytegroptelling 2018Levangerelva Grunneierlag2018Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2016Avslått
Reetablering av laks i Songdalselva LFI, Uni Research Miljø2015Avslått
Sjøaurens habitatbruk i sjø i forhold til forekom LFI, Uni Research Miljø330 5002014Innvilget som omsøkt
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak i VellingbekLier Kommune2020Avslått
Kontroll over svovelholdig avrenning i AgderLillesand kommune825 0002017Delvis innvilget
Restaurering av Langedalstjønna som byens fiskevanLillesand Kommune2020Avslått
Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbanerLillestrøm Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 985 items