Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Hydra - miljø- og forskningsstasjonAkerselva Trebåtforening2018Avslått
Miljøundersøkelse MøllebekkenAlta kommune55 0002018Innvilget som omsøkt
Opprydding av ulovlige søppelfyllinger Alta Kommune2020Avslått
Kartlegging av restaureringstiltak i Nedre AltaALTA LAKSEFISKERI INTERESSENTSKAP 2022Ikke behandlet
Kartlegging av sjøaure i Alver kommuneALVER KOMMUNE250 0002021Innvilget som omsøkt
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø NordANADROM 2022Ikke behandlet
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø M&RANADROM 2022Ikke behandlet
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TromsANADROM 2022Ikke behandlet
Mer vill laksefisk i vassdragene - vassmiljø TrøndANADROM 2022Ikke behandlet
kartlegging av StrengselvaAndreas Lilleholt2018Avslått
Utbedring av kulp i Langfossen i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås70 0002021Innvilget som omsøkt
Videoregistrering og telling i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås2018Avslått
Utbedring av fisketrapper i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås736 0002017Innvilget som omsøkt
Overvåking av gjødselforurensning i FiggaAnton Olaf Rikstad2020Avslått
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Livet i elva; Vågelva i Botanisk hageArboretet og de Botaniske hager, Universitetet i Bergen2018Avslått
Søknad om midler til opprydding av NedenesbekkenArendal Jeger- Og Fiskeforening24 0002020Innvilget som omsøkt
Anlegge fisketrapp ved Stemmen i LilleelvARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING150 0002017Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Barbuelva og BiebekkenArendal Kommune2020Avslått
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
Plastfanger i utløpsrør til vassdragAsker Kommune300 0002020Innvilget som omsøkt
DNA-prøver i småbekkene i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Videreføring tiltak avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2018Avslått
Tiltak mot avrenning fra tette flaterAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling224 0002017Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i Nordvannet i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling250 0002017Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging av 4 innsjøer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Kartlegging av 16 (is)dammer i Asker kommuneAsker kommune, Kommunalteknisk Avdeling2016Avslått
Utbetring av vandringshinder i Nærvikelva, AskvollASKVOLL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Problemkartlegging bekk nedstrøms KleppevatnetAskøy kommune2016Avslått
Reetablere oppvandring av sjøaure, HorremselvaAukra Kommune50 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1188 items