Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Bruk av miljø-dna til å påvise rødgjellet solabborBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur250 0002020Innvilget som omsøkt
Konturplott i innsjøerBærum Kommune Plan Miljø Og Kultur2020Avslått
Habitatforbedrende tiltak i vannforekomstene Bærum Kommune Plan Miljø Og Kultur450 0002020Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid tilsyn §12 avløpsanleggDIHVA IKS450 0002018Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - etablering av tilsyn meDIHVA IKS677 0002017Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Biotopforbedrende tiltak DirdalselvaDirdalselvas Fellesforvaltning Sa135 0002020Innvilget som omsøkt
Mikroplast i ferskvann og ferskvannsbiotaDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Utlegg av gytegrus i Lomsdalselva i Søndre LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Helhetlig tiltaksplan Etnavassdraget Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka200 0002017Delvis innvilget
Restaurering av grøftede myrer, kartlegging, mm.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka220 0002016Delvis innvilget
Forbedre gyteforholdene for sjøørret Driva Elveierlag2020Avslått
Etablering av fangdam, KisabekkenEidskog kommune2018Avslått
Habitattiltak for fisk i RisaEidsvoll Skog Jeger- Og Fiskerforening221 0002020Innvilget som omsøkt
Lundeåne - Utlegging av gytegrusEigersund Kommune2020Avslått
Habitattiltak i HellelandsvassdragetEigersund Og Helleland Elveeigarlag Sa70 0002020Innvilget som omsøkt
Vasspest i Fiskumvannet og nordre del av EikerenEikeren vannområde/ Øvre Eiker kommune60 0002014Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av gytebekkerEikern Fiskevernforening50 0002017Innvilget som omsøkt
Habitattiltak NaustaEiliv Erdal1 400 0002020Innvilget som omsøkt
Habitatsforbedrende tiltak for sjøørretenElvene Rundt Trondheimsfjorden2020Avslått
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Samling for oppsynElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Registrering av laksefiskereElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Brosjyre "Sjøørretens behov"Elvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Restaurering av sjøørretbekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Restaurering og vedlikehold av gytebekkerElvene Rundt Trondheimsfjorden125 0002017Delvis innvilget
Kontroll av fangstrapporteringElvene Rundt Trondheimsfjorden2017Avslått
Kontroll av innrapporte av fangsterElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Kompetanseutvikling lokal forvaltningElvene Rundt Trondheimsfjorden2016Avslått
Poster per side61 - 90 of 807 items