Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Avdsvatnet - vannstandssenking.Målselv kommune2015Avslått
Andsvatnet-Kvalitetskontroll av drikkevannskildeMålselv kommune2015Avslått
Klimaforandringer i Mjøsa - hva nå? hamar naturskole2015Avslått
Aksjon Vatsvassdragvindafjord kommune2015Avslått
Høgedal nedlagte deponi i Arendal kommuneArendal kommune, kommunalteknikk2015Avslått
Forstudie - Vasskvalitet VatsfjordenÅl kommune2015Avslått
Ny vannkilde OFAs settefiskanleggOslomarkas Fiskeadministrasjon2015Avslått
Utarbeidelse av tiltaksplan for Håelvatime kommune2015Avslått
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Tilrettelegging - Lygna Elveeigarlag IILygna Elveeigarlag II2014Avslått
Revisjon av konsesjonsvilkår - forberedelseRøyrvik kommune2014Avslått
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannområde - overvåkingModum Kommune2014Avslått
Vannmiljøtiltak Simoa vannåmråde - ålModum Kommune2014Avslått
Undersøkelse av utslippspunkter til Pasvikelva Sør-Varanger kommune2014Avslått
Vassmiljøtiltak ÅråsvågenAustrheim kommune2014Avslått
Allerede etablerte blåskjelltau og kunstige revOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN 2022Ikke behandlet
Habitattiltak/Restaurering NaustaEILIV ERDAL 2022Ikke behandlet
BlomvågSOTRA SPORTSFISKERE 2022Ikke behandlet
Problemkartlegging i RusasetvatnetØRLAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak VaråaNES KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Formidling vannmiljørestaurering Orkla 2022ORKLAND KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Informasjonstiltak om vannmiljøetSABIMA 2022Ikke behandlet
Helhetlig kantsoneprosjekt i Nordre FosenINDRE FOSEN KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Habitatforbedrende tiltak for edelkreps MyrdammenNes kommune (Vannområde Øyeren) 2022Ikke behandlet
Forprosjekt tiltak Kallandselva, Aure kommuneMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, VågsbekkenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Videre oppfølging av tiltaksplan for elvemuslingMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Tiltaksrettet kartlegging av sjøørretbekker i AureMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Forprosjekt; biotopforbedrende tiltak, FuglvågenMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Poster per side961 - 990 of 1188 items